Ap_2590-3489_2019_001_001_covr
Rss

Afwikkeling Personenschade

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Redactioneel

Auteurs F.Th. Peters
Auteursinformatie

F.Th. Peters
Mr. Francie Peters LL.M. is hoofdredacteur van AP. Tevens is zij directeur van De Bureaus waarin verschillende letselschadespecialismen zijn gebundeld, directeur van Letsel Opleidingen en Voorzitter van Stichting Mijn Herstelportaal.
Artikel

Access_open Artikel 7:658 BW: Introductie van de AOW-leidraad

Van het broodmesarrest, tot de val van een afstapje en andere vermeende huis-, tuin- en keukenongevallen.

Trefwoorden werkgeversaansprakelijkheid, huis-tuin- en keukenongevallen in de werksfeer, OSVO, bedrijfsongeval, letselschade
Auteurs Mr. Y.B. Boendermaker en Mr. I.C.M. Stoop
SamenvattingAuteursinformatie

    In 2022 steeg het aantal arbeidsongevallen opnieuw. Werknemers zijn niet altijd even oplettend, zo is algemeen bekend. Met name de jurisprudentie op het gebied van alledaagse ongevallen op de werkvloer, zoals de ‘HTK-ongevallen’ en ‘OSVO’s’, is sterk casuïstisch en de uitkomst lastig voorspelbaar. De auteurs hebben de jurisprudentie op dit gebied geanalyseerd en dit heeft geleid tot de AOW-leidraad. De AOW-leidraad biedt een stappenplan om werkgeversaansprakelijkheid bij deze ongevallen af te bakenen.


Mr. Y.B. Boendermaker
Yorick Boendermaker is eigenaar van BLSA advocatuur.

Mr. I.C.M. Stoop
Inkie Stoop is eigenaar van Wijs letselschade en redactielid van dit tijdschrift.
Artikel

(Voorzienbaar) onvoorzichtig handelen van de gelaedeerde

Trefwoorden Onvoorzichtigheid, Voorzienbaarheid, Gevaarzetting, Waarschuwingsplicht, Eigen schuld
Auteurs Mr. Y. Bosschaart
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel staat de invloed van (voorzienbaar) onvoorzichtig handelen van de gelaedeerde op het oordeel over de onrechtmatigheid, causaliteit en eigen schuld centraal. Daarbij wordt aandacht besteed aan het gevolg van de vaststelling dat de laedens rekening diende te houden met onvoorzichtig handelen van de gelaedeerde, voor het al dan niet aannemen van eigen schuld.


Mr. Y. Bosschaart
Yoni Bosschaart is advocaat bij AantjesZevenberg Advocaten en Buitenpromovenda bij Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Wat de advocaat-belangenbehartiger betaamt

Deel II, Werkzaamheden ter zake van vaststellen aansprakelijkheid, causaliteit en schade, omgang met medische informatie, procederen of niet, hoe af te wikkelen

Trefwoorden Informed consent, openheid, ethiek, verantwoording, vertrouwelijkheid, afwikkeling, kosten rechtsbijstand, schade vaststellen, aansprakelijkheid, causaliteit
Auteurs Mr. C.C.J. de Koning
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel, het tweede deel van een tweedelige serie, richt zich op de praktische aspecten van het werk van een belangenbehartiger in letselschadezaken. Het behandelt de stappen die nodig zijn voor een verantwoorde afwikkeling van een zaak, naast de principes uit het eerste deel over informed consent, openheid, vertrouwelijkheid en de aanvaarding en bevestiging van de opdracht.
    Het artikel benadrukt dat de advocaat een cruciale rol speelt in het ondersteunen van cliënten die vaak emotioneel en onzeker zijn. Dit vereist niet alleen juridische expertise, maar ook een diepgaand begrip van de persoonlijke situatie van de cliënt. Advocaten moeten zorgen dat cliënten het proces begrijpen en zich gesteund voelen, waarbij ze zich vaak richten op meer dan alleen de financiële compensatie. De auteur illustreert dit met een overzicht van de uitgebreide correspondentie en documentatie die per zaak wordt behandeld. Het werk van een letselschadeadvocaat is complex en tijdrovend, waarbij zorgvuldige communicatie met cliënten en andere betrokken partijen essentieel is.


Mr. C.C.J. de Koning
Coen de Koning is advocaat bij Slot Letselschade in Zeist.
Media

‘Stuk’, een inkijkje in de revalidatiepraktijk

Trefwoorden Letselschade, Personenschade
Auteurs Mr. F.Th. Peters LL.M.
Auteursinformatie

Mr. F.Th. Peters LL.M.
Francie Peters is sinds 2002 werkzaam in de letselschadebranche. Zij stond aan de basis van het vak van herstelcoach in de letselschade en de gecertificeerde vakopleiding op dat gebied.
Media

Veel in kort bestek

Boekbespreking Het slachtoffer

Trefwoorden Letselschade, Personenschade
Auteurs Mr. H. de Hek
Auteursinformatie

Mr. H. de Hek
Bert de Hek is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en redactielid van dit tijdschrift.
Actualia

Actualia

Trefwoorden Letselschade, Personenschade