Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Article

De bewijskracht van de leugen

Over de relevantie van de kennelijk leugenachtige verklaring voor de bewijsvoering

Trefwoorden bewijswaarde, redengevendheid, ongeloofwaardige verklaring, alibi, aard van de handeling
Auteurs mr. A.C.M. (An) Klaasse en mr. T.M. (Tessa) de Groot
DOI
Auteursinformatie

mr. A.C.M. (An) Klaasse
Mr. A.C.M. (An) Klaasse is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.

mr. T.M. (Tessa) de Groot
Mr. T.M. (Tessa) de Groot is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.
  • Samenvatting

      De Hoge Raad is in een maatgevend arrest van 20 december 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1864) ingegaan op de (motiverings)eisen die worden gesteld aan het gebruik van een kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel. In de bijdrage behandelen de auteurs de vraag of de Hoge Raad met het arrest van koers is veranderd en, zo ja, op welke wijze en in hoeverre. Daarnaast ligt de focus van de auteurs op een belangrijk aspect van de kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel, te weten de redengevendheid van de leugen voor het aannemen van de bewezenverklaring. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond van de kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel en de plaats daarvan binnen het bewijsrecht. Vervolgens staat de redengevendheid van de leugen centraal en geven de auteurs aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad enkele algemene handvatten voor het antwoord op de vraag in welke gevallen een leugen van de verdachte daadwerkelijk bewijswaarde heeft.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.