Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Article

Lange gevangenisstraffen voor jongeren die zich laten inzetten bij liquidaties?

Voorstellen tot herziening van artikel 77b Sr op basis van juridische en empirische argumenten

Trefwoorden liquidatiezaken, artikel 77b Sr, jeugdstrafrecht, jeugdsancties, IVRK
Auteurs prof. mr. J. (Jolande) uit Beijerse en G.J. (Gwendolyn) Koops-Geuze MSc
DOI
Auteursinformatie

prof. mr. J. (Jolande) uit Beijerse
Prof. mr. J. (Jolande) uit Beijerse is universitair hoofddocent strafrecht en hoogleraar justitiële jeugdinterventies aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam.

G.J. (Gwendolyn) Koops-Geuze MSc
Gwendolyn J. Koops-Geuze MSc is criminoloog en promovenda aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar promotieonderzoek omvat een ‘mixed methods’ studie (quasi-experimentele technieken en longitudinale interviews) naar de effecten en belevenis van taakstraffen die worden opgelegd aan door de kinderrechter veroordeelde jongeren. Zij is tevens werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC, het kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Samenvatting

      Artikel 77b Sr laat het toe om aan jonge verdachten een volwassenenstraf op te leggen. Van alle kanten is er kritiek op deze wetgeving. In hun bijdrage gaan de auteurs in op onder meer de aan de invoering van artikel 77b Sr ten grondslag liggende argumenten en doen zij enkele praktische voorstellen om de formulering van artikel 77b Sr meer in overeenstemming te brengen met het IVRK en de rechtspraak meer houvast te bieden. Daarnaast doen zij suggesties om het bestaande jeugdsanctiestelsel beter geschikt te maken voor de doelgroep waarvoor artikel 77b Sr nu wordt gebruikt om daarmee tegemoet te komen aan het argument dat zonder deze bepaling het jeugdsanctiestelsel niet toereikend zou zijn.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 19,75 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 19,75 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.