Te_1874-1681_2023_024_003_covr
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling steeds vereist voor onwaardigheid van rechtswege ex artikel 4:3 lid 1 sub a BW?

Trefwoorden onwaardig, wetsuitleg, EVRM, schuld, doodslag
Auteurs Mr. F.W. Brans en Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel onderzoeken de auteurs of steeds een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling vereist is voor onwaardigheid van rechtswege in de zin van artikel 4:3 lid 1 sub a BW. Gaandeweg hun onderzoek komen zij tot de conclusie dat wetsuitleg en contra legem toepassing van de algemene rechtsbeginselen daaraan in de weg kunnen staan.


Mr. F.W. Brans
Mw. mr. F.W. Brans is senior jurist bij AD Advocaten te Amsterdam.

Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers
­Mr. Ph.A.J. Raaijmaakers is advocaat bij AD Advocaten te Amsterdam.
Artikel

Aandachtspunten voor de beoordeling van wilsbekwaamheid van een testateur op het sterfbed

Trefwoorden testament op sterfbed, medische verklaring, wilsonbekwaamheid, stappenplan, tuchtrecht
Auteurs Mr. L.A.G.M. van der Geld
SamenvattingAuteursinformatie

    Bij het testeren op het sterfbed, in de praktijk ook wel het maken van een ‘spoedtestament’ genoemd, kan de beoordeling van de wilsbekwaamheid onder (tijds)druk staan. In het ‘Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid’ zijn geen specifieke handvatten of criteria opgenomen voor de beoordeling van de wilsbekwaamheid van de terminale testateur. De auteur onderzoekt in deze bijdrage wat de aandachtspunten zijn bij de beoordeling van de wilsbekwaamheid van een terminale testateur.


Mr. L.A.G.M. van der Geld
Mw. mr. L.A.G.M. van der Geld is directeur van Netwerk Notarissen en docent bij het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel

De praktijk: wachten op verzet tegen de uitdelingslijst of de vordering dan wel voorrang daarvan eerder al door de rechter laten vaststellen?

Trefwoorden verzetprocedure, vereffening, complexiteit, procesmogelijkheden, vaststellingsprocedure
Auteurs Mr. P.G. Knoppers
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage staat het onderscheid tussen twee procedures die gevoerd kunnen worden tijdens de vereffening van een nalatenschap centraal: enerzijds de verzetprocedure van artikel 4:218 lid 3 BW en anderzijds de vaststellingsprocedure van artikel 4:223 lid 2 BW. Welke weg dient een schuldeiser van de nalatenschap te volgen als er discussie is over het bestaan, de omvang of de voorrang van zijn vordering? Aan de hand van parlementaire geschiedenis, literatuur en rechtspraak worden beide procedures besproken en geeft de auteur handvatten voor de procespraktijk. Wanneer het gaat om eenvoudig vast te stellen aspecten of procedurevoorschriften lijkt de verzetprocedure de aangewezen procedure. Wanneer het geschil complexer en diepgaander van aard wordt en een vordering niet eenvoudig is vast te stellen maar uitvoeriger bewijs noodzakelijk is, is de vaststellingsprocedure de aangewezen procedure.


Mr. P.G. Knoppers
Mw. mr. P.G. Knoppers is advocaat-partner erfrecht bij SmeetsGijbels en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam.
Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

Auteurs Mr. N.M. de Roder en Mr. E.K.A. Zandijk
Auteursinformatie

Mr. N.M. de Roder
Mr. N.M. de Roder is notarieel en fiscaal jurist bij Netwerk Notarissen.

Mr. E.K.A. Zandijk
Mw. mr. E.K.A. Zandijk is coördinator notarieel kennisdomein bij Netwerk Notarissen.