Te_1874-1681_2023_024_003_covr
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Welkom

Artikel

Access_open De competente rechter bij de andere wettelijke rechten van artikel 4:29 en 4:30 BW

Trefwoorden verzorgingsvruchtgebruik, kantonrechter, procedure, langstlevende echtgenoot, verzoekschrift
Auteurs Mr. dr. J.H.M. ter Haar en Mr. dr. M.R. Beuker
SamenvattingAuteursinformatie

    Met enige regelmaat wil een onterfde langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfgenamen dwingen mee te werken aan het vestigen van een verzorgingsvruchtgebruik op de echtelijke woning en inboedel (art. 4:29 BW) en/of de overige goederen van de nalatenschap (art. 4:30 BW). In de praktijk bestaat onduidelijkheid of er dan sprake is van een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank of van een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter. Duidelijkheid over de te bewandelen procedure is wenselijk. Gezien de rol die de kantonrechter speelt bij de andere wettelijke rechten, ligt volgens schrijvers voor de hand dat de procedure aanvangt met een verzoekschrift bij de kantonrechter.


Mr. dr. J.H.M. ter Haar
Mr. dr. J.H.M. ter Haar is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mr. dr. M.R. Beuker
Mr. dr. M.R. Beuker is universitair docent notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Het wetsvoorstel Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024

Trefwoorden doorschuifregeling, bedrijfsopvolgingsregeling, ondernemingsvermogen, keuzevermogen, doelmatigheidsmarge
Auteurs Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen en L. Abrahamse LLM MSc
SamenvattingAuteursinformatie

    Auteurs behandelen in deze bijdrage de hoofdlijnen van het op Prinsjesdag 2023 verschenen wetsvoorstel Aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024. Dit wetsvoorstel bevat diverse aanpassingen van de doorschuifregeling (DSR) in de inkomstenbelasting en van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting. Toegelicht wordt welke wijzigingen belastingplichtigen in 2024 en 2025 te wachten staan bij de schenking of vererving van een aanmerkelijk belang in een vennootschap die een onderneming drijft.


Mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen
Mw. mr. H.F. van der Weerd-van Joolingen is belastingadviseur bij EY te Amsterdam en als docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

L. Abrahamse LLM MSc
Dhr. mr. L. Abrahamse is belastingadviseur bij EY te Utrecht.
Artikel

IPR? Kom maar op!

Trefwoorden IPR, erfrecht, IPR-erfrecht, toepasselijk recht, rechtsmacht
Auteurs Mr. D.E.M. Lauran en Mr. M.G. Hees
SamenvattingAuteursinformatie

    In onze wereld van vandaag de dag lijken geen grenzen te bestaan. Wat betekent dit voor de afwikkeling van een nalatenschap? In toenemende mate spelen grensoverschrijdende aspecten een rol met de afwikkeling van een nalatenschap. Instanties zoals het Internationaal Juridisch Instituut (IJI) en het Notarieel Bureau (NB) staan graag en met vakbekwaamheid menig erfrechtadvocaat in dergelijke situaties bij. Maar mag van de moderne erfrechtadvocaat niet meer worden verwacht? Moet het ‘angstvallig’ kijken naar zulke instanties niet worden ingeruild door eigen kennis, toch in ieder geval in de basis, van het internationaal privaatrecht (IPR)? In deze bijdrage staan wij hierbij stil.


Mr. D.E.M. Lauran
Mw. mr. D.E.M. Lauran is advocaat familie- en erfrecht bij Banning Advocaten te 's-Hertogenbosch.

Mr. M.G. Hees
Mw. mr. M.G. Hees is advocaat erfrecht, Estate Planner en partner bij Banning Advocaten te ’s-Hertogenbosch.
Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

Auteurs Mr. N.M. de Roder en Mr. E.K.A. Zandijk
Auteursinformatie

Mr. N.M. de Roder
Mr. N.M. de Roder is notarieel en fiscaal jurist bij Netwerk Notarissen.

Mr. E.K.A. Zandijk
Mw. mr. E.K.A. Zandijk is coördinator notarieel kennisdomein bij Netwerk Notarissen.