Ap_2590-3489_2019_001_001_covr
Rss

Afwikkeling Personenschade

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Redactioneel

Auteurs F.Th. Peters
Auteursinformatie

F.Th. Peters
Mr. Francie Peters LL.M. is hoofdredacteur van AP. Tevens is zij directeur van De Bureaus waarin verschillende letselschadespecialismen zijn gebundeld, directeur van Letsel Opleidingen en Voorzitter van Stichting Mijn Herstelportaal.
Artikel

Wat de advocaat-belangenbehartiger betaamt

Deel I, Informed consent en de buitengerechtelijke werkzaamheden

Trefwoorden Informed consent, openheid, ethiek, verantwoording, vertrouwelijkheid
Auteurs Mr. C.C.J. de Koning
SamenvattingAuteursinformatie

  Dit artikel behandelt de diverse aspecten van het werk van een belangenbehartiger. De auteur staat stil bij de ethische kanten van het werk, zoals informed consent, openheid, vertrouwelijkheid en verantwoording van werkzaamheden.

  1. Informed consent, Openheid en Vertrouwelijkheid, Verantwoording van Werkzaamheden: de auteur benadrukt het belang van de cliënt die begrijpt waar hij/zij mee instemt. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de cliënt op de hoogte is van de voortgang en instemt met de aanpak en ook werkelijk begrijpt wat er gebeurt. Dit vereist frequente communicatie en uitleg, zelfs als er eerder overeenstemming was.

  2. Aanvaarding en Bevestiging van de Opdracht: de auteur beschrijft het proces van aanvaarding van een zaak, inclusief feitenonderzoek en financiële voorwaarden. Er wordt stilgestaan bij recente rechtspraak van het Europese Hof van Justitie waaruit volgt dat de aan afspraken verbonden kosten en economische gevolgen voor de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier worden uitgelegd. Ook wordt ingegaan op specifieke kosten en belangenconflicten, met name voor advocaten die werken volgens de PIV-regeling.

  De auteur roept op tot meer transparantie en informeren van cliënten. Het tweede artikel zal ingaan op de praktische aspecten van het werk van een belangenbehartiger.


Mr. C.C.J. de Koning
Coen de Koning is advocaat bij Slot Letselschade in Zeist.
Artikel

Innovatieve aanpak bij aanhoudende nekklachten met Virtual reality

Trefwoorden nekklachten, DBC, Re-integratie, Virtual reality, Multidisciplinair traject
Auteurs B.M. Stam
SamenvattingAuteursinformatie

  Veel van de dossiers die ons gezamenlijk bezighouden, gaan over mensen die te maken kregen met een achterop-aanrijding en last hebben van aanhoudende (nek)klachten. Veel van hen blijken gelukkig in staat om van hun klachten af te komen. Er is echter ook een groep bij wie dit niet lukt. Ervaring leert dat hoe eerder een cliënt aan de slag gaat met zijn klachten, hoe eerder hij weer aan het werk gaat en plezier hervindt in het leven. Een pilot tussen Corpus VR en DBC wees uit dat – naast de reguliere behandeling – training met virtual reality een verrassend positief effect had op de verbetering van de mobiliteit en het herstel.


B.M. Stam
Barbara Stam is operationeel directeur bij DBC Re-integratie.
Artikel

Het verhaalsrecht van de WAM-verzekeraar

Trefwoorden WAM-verzekeraar, Verhaalsrecht, Dekkingsuitsluiting, Alcoholclausule, Polisvoorwaarden
Auteurs Mr. R.J. Schellevis
SamenvattingAuteursinformatie

  In de polisvoorwaarden van een WAM-verzekeraar staan veelal meerdere uitsluitingsclausules opgenomen, zoals de veel voorkomende alcoholclausule. De WAM-verzekeraar mag dergelijke dekkingsuitsluitingen echter niet aan benadeelden tegenwerpen. Dat heeft tot gevolg dat een WAM-verzekeraar verplicht kan zijn om schade te vergoeden, terwijl deze schade niet onder de bij hem gesloten verzekering is gedekt. Deze schade kan de WAM-verzekeraar onder bepaalde voorwaarden op zijn verzekerde proberen te verhalen. In dit artikel wordt toegelicht onder welke voorwaarden de WAM-verzekeraar verhaal kan nemen op zijn verzekerde.


Mr. R.J. Schellevis
Romy Schellevis is werkzaam als advocaat bij KBS Advocaten te Utrecht.
Artikel

Herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade

Trefwoorden herstelgerelateerde dienstverlening, Restitutio in integrum principe, herstelcoaching, herstel komt voor schade
Auteurs Mr. F.Th. Peters LL.M.
SamenvattingAuteursinformatie

  Herstelgerelateerde dienstverlening is een term die in de letselschade sinds 2007 in opkomst is. Hoewel de term nu vaak wordt gebruikt, is toch voor veel letselschadeprofessionals onduidelijk wat er nu precies mee wordt bedoeld. Dit brengt met zich mee dat verwarring kan ontstaan over de vraag wanneer welke dienstverlener van meerwaarde is in het herstelproces. In dit artikel worden de volgende 3 vragen beantwoord:

  1. Waarom zou je gebruikmaken van herstelgerelateerde dienstverleners?

  2. Wat doen de verschillende herstelgerelateerde dienstverleners?

  3. Op welk moment heeft het inzetten van herstelgerelateerde dienstverleners de meeste meerwaarde?


Mr. F.Th. Peters LL.M.
Francie Peters is sinds 2002 werkzaam in de letselschadebranche. Zij stond aan de basis van het vak van herstelcoach in de letselschade en de gecertificeerde vakopleiding op dat gebied.
Media

Met open ogen: film en recht

Recensie Philomena (Stephen Frears, 2013)

Trefwoorden Letselschade, Personenschade
Auteurs Mr. M. Zwagerman
Auteursinformatie

Mr. M. Zwagerman
Marco Zwagerman is advocaat bij VictimFirst Advocaten.
Media

Een slag dieper

Boekbespreking Schade en risico

Trefwoorden Letselschade, Personenschade
Auteurs Mr. H. de Hek
Auteursinformatie

Mr. H. de Hek
Bert de Hek is senior raadsheer bij het hof Arnhem-Leeuwarden en redacteur van dit tijdschrift.
Actualia

Actualia

Trefwoorden Letselschade, Personenschade