Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Article

Hoe handhaafbaar wordt de nieuwe IMVO-wetgeving en welke lessen biedt de handhavingspraktijk van de Europese Houtverordening?

Trefwoorden maatschappelijk verantwoord ondernemen, handhaving, Houtverordening, due diligence, mensenrechten en milieu
Auteurs Mr. S.A. (Shanne) Verkerk
DOI
Auteursinformatie

Mr. S.A. (Shanne) Verkerk
Mr. S.A. (Shanne) Verkerk is advocaat bij BenninkAmar Advocaten.
  • Samenvatting

      In deze bijdrage wordt aan de hand van de eerste gepubliceerde strafrechtelijke veroordeling voor het overtreden van de Houtverordening en een bespreking van overige handhavingszaken een inkijk gegeven in de handhavingspraktijk van deze wetgeving. Ook wordt bezien of uit deze handhavingspraktijk lessen kunnen worden getrokken. Tegen die achtergrond worden de verplichtingen uit de nieuwe IMVO-wetsvoorstellen en mogelijkheden tot bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van die wetten uiteengezet. Deze voorstellen zetten in op due diligence in de bedrijfsketen op het gebied van milieu en mensenrechten, waaronder dwangarbeid. Een goede afstemming tussen het bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsstelsel voor handhaving op maat is daarbij gewenst.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.