Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 5, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Artikel

De bewijskracht van de leugen

Over de relevantie van de kennelijk leugenachtige verklaring voor de bewijsvoering

Trefwoorden bewijswaarde, redengevendheid, ongeloofwaardige verklaring, alibi, aard van de handeling
Auteurs mr. A.C.M. (An) Klaasse en mr. T.M. (Tessa) de Groot
SamenvattingAuteursinformatie

    De Hoge Raad is in een maatgevend arrest van 20 december 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1864) ingegaan op de (motiverings)eisen die worden gesteld aan het gebruik van een kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel. In de bijdrage behandelen de auteurs de vraag of de Hoge Raad met het arrest van koers is veranderd en, zo ja, op welke wijze en in hoeverre. Daarnaast ligt de focus van de auteurs op een belangrijk aspect van de kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel, te weten de redengevendheid van de leugen voor het aannemen van de bewezenverklaring. Allereerst wordt ingegaan op de achtergrond van de kennelijk leugenachtige verklaring als bewijsmiddel en de plaats daarvan binnen het bewijsrecht. Vervolgens staat de redengevendheid van de leugen centraal en geven de auteurs aan de hand van recente jurisprudentie van de Hoge Raad enkele algemene handvatten voor het antwoord op de vraag in welke gevallen een leugen van de verdachte daadwerkelijk bewijswaarde heeft.


mr. A.C.M. (An) Klaasse
Mr. A.C.M. (An) Klaasse is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.

mr. T.M. (Tessa) de Groot
Mr. T.M. (Tessa) de Groot is wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Artikel

Lange gevangenisstraffen voor jongeren die zich laten inzetten bij liquidaties?

Voorstellen tot herziening van artikel 77b Sr op basis van juridische en empirische argumenten

Trefwoorden liquidatiezaken, artikel 77b Sr, jeugdstrafrecht, jeugdsancties, IVRK
Auteurs prof. mr. J. (Jolande) uit Beijerse en G.J. (Gwendolyn) Koops-Geuze MSc
SamenvattingAuteursinformatie

    Artikel 77b Sr laat het toe om aan jonge verdachten een volwassenenstraf op te leggen. Van alle kanten is er kritiek op deze wetgeving. In hun bijdrage gaan de auteurs in op onder meer de aan de invoering van artikel 77b Sr ten grondslag liggende argumenten en doen zij enkele praktische voorstellen om de formulering van artikel 77b Sr meer in overeenstemming te brengen met het IVRK en de rechtspraak meer houvast te bieden. Daarnaast doen zij suggesties om het bestaande jeugdsanctiestelsel beter geschikt te maken voor de doelgroep waarvoor artikel 77b Sr nu wordt gebruikt om daarmee tegemoet te komen aan het argument dat zonder deze bepaling het jeugdsanctiestelsel niet toereikend zou zijn.


prof. mr. J. (Jolande) uit Beijerse
Prof. mr. J. (Jolande) uit Beijerse is universitair hoofddocent strafrecht en hoogleraar justitiële jeugdinterventies aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze is tevens rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam.

G.J. (Gwendolyn) Koops-Geuze MSc
Gwendolyn J. Koops-Geuze MSc is criminoloog en promovenda aan de Erasmus School of Law van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar promotieonderzoek omvat een ‘mixed methods’ studie (quasi-experimentele technieken en longitudinale interviews) naar de effecten en belevenis van taakstraffen die worden opgelegd aan door de kinderrechter veroordeelde jongeren. Zij is tevens werkzaam als wetenschappelijk onderzoeker bij het WODC, het kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Artikel

Access_open Artikel 157 Sr en de voorzienbaarheid van gevaar

Trefwoorden gevaarzettingsdelicten, daadwerkelijk gevaar, te duchten gevaar, objectieve ex post-toets, objectieve ex ante-toets
Auteurs mr. R. (Rob) ter Haar en mr. L. (Linda) Kesteloo
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage gaan de auteurs in op de betekenis en oorsprong van ‘te duchten gevaar’ en het rechtskarakter van het gevaarzettingsdelict. Zij kijken daarbij ook naar het door het gevolg gekwalificeerde delict en het pogingsleerstuk, omdat daarbinnen met betrekking tot de voorzienbaarheid respectievelijk het voorwaardelijk opzet vergelijkbare vragen zijn gerezen. De auteurs stellen – ter verduidelijking – een tweestappentoets voor en werpen een blik op de rechtspraak, om inzicht te geven in de eisen die thans worden gesteld in de rechtspraak aan het bestanddeel ‘te duchten gevaar’.


mr. R. (Rob) ter Haar
Mr. R. (Rob) ter Haar is rechter (i.o.), docent straf(proces)recht, redacteur van dit blad en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel.

mr. L. (Linda) Kesteloo
Mr. L. (Linda) Kesteloo is docent/onderzoeker straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/73

HR 19 december 2023, 22/01007, ECLI:NL:HR:2023:1768

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/74

HR 5 december 2023, 22/00218, ECLI:NL:HR:2023:1695

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/75

HR 5 december 2023, 22/04369, ECLI:NL:HR:2023:1699

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/76

HR 5 december 2023, 22/03827, ECLI:NL:HR:2023:1612

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/77

HR 28 november 2023, 21/00662, ECLI:NL:HR:2023:1663

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/78

HR 21 november 2023, 21/03513, ECLI:NL:HR:2023:1580

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/79

HR 21 november 2023, 21/03017, ECLI:NL:HR:2023:1549

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/80

HR 21 november 2023, 22/04024, ECLI:NL:HR:2023:1613

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/81

HR 31 oktober 2023, 21/04043, ECLI:NL:HR:2023:1473

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/82

HR 21 november 2023, 21/04387, ECLI:NL:HR:2023:1611

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/83

HR 21 november 2023, 22/01250, ECLI:NL:HR:2023:1607

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/84

HR 14 november 2023, 22/00545, ECLI:NL:HR:2023:1562

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/85

HR 14 november 2023, 22/00683, ECLI:NL:HR:2023:1563

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/86

HR 14 november 2023, 22/03580, ECLI:NL:HR:2023:1560

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/87

HR 7 november 2023, 21/05236, ECLI:NL:HR:2023:1475

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/88

HR 7 november 2023, 22/04857, ECLI:NL:HR:2023:1501

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/89

HR 7 november 2023, 21/04654, ECLI:NL:HR:2023:1516

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/90

HR 31 oktober 2023, 22/00842, ECLI:NL:HR:2023:1495