Tvgr_omslag_large
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 7, 2003
Column

Europese Grondwet en gezondheidszorg

Auteurs G.J.A Hamilton

G.J.A Hamilton
Artikel

Convenanten tussen politie en ziekenhuizen

Auteurs W.L.J.M Duijst

W.L.J.M Duijst
Artikel

Therapeutisch onderzoek met wilsonbekwamen

Auteurs F.M. van Agt

F.M. van Agt

J.G. Sijmons
Wetgeving

Wetgeving

Auteurs


Jurisprudentie

2003/54 Smartengeld bij coma; bewustzijnsvereiste?

Hoge Raad (G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, voorzitter; J.B. Fleers, A.G. Pos, D.H. Beukenhorst en A. Hammerstein, raadsheren) d.d. 20 september 2002, m.nt. prof. mr. B. Sluijters.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/55 KNO-arts; aansprakelijkheid; deskundigenonderzoek; informed consent; verslaglegging.

Rechtbank Maastricht (mr. B.C.W.M. Dekkers) d.d. 15 augustus 2002.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/56 Gynaecoloog; erkenning aansprakelijkheid door aansprakelijkheidsverzekeraar?

Gerechtshof 's-Hertogenbosch (mrs. Van Griensven, De Brauw-Huydecoper en Valk) d.d. 20 november 2002.

Auteurs
Jurisprudentie

2003/58 Orthopedisch chirurg; wijze van indiening van beroepschriften; artikel 1 reglement Centraal Tuchtcollege: niet-ontvankelijk.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. K.E. Mollema, voorzitter; mr. W. Jonkers, mr. A.J.M. Kaptein, leden-juristen, H.J. Dalewijk, F.M.M. van Exter, leden-beroepsgenoten; mr. H.J. Lutgert, secretaris) d.d. 12 juni 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/59 Verzekeringsarts; deskundigenoordeel met betrekking tot arbeidsgeschiktheid van werkneemster; werkgeefster geen rechtstreeks belanghebbende: niet-ontvankelijk.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter, mr. A.J.M. Kaptein, mr. H.S. Pruiksma, leden-juristen; M.A.P.E. Bulder-van Beers, E.C.M. Plag, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Walter-Ebbenhout, secretaris) d.d. 10 juli 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/60 Verzekeringsarts; adviezen aan uitkeringsinstantie ondeugdelijk; klaagster geen rechtstreeks belanghebbende in de zin van artikel 65 lid 1 sub a: niet-ontvankelijk.

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (mr. H. Uhlenbeck-Lagerweij, voorzitter, mr. A.J.M. Kaptein, mr. H.S. Pruiksma, leden-juristen; M.A.P.E. Bulder-van Beers, E.C.M. Plag, leden-beroepsgenoten, mr. H.J. Walter-Ebbenhout, secretaris) d.d. 10 juli 2003.

Auteurs


Jurisprudentie

2003/61 Hulp bij zelfdoding; nalaten hulp te verlenen waarna de dood is gevolgd; vrijspraak.

De Rechtbank 's-Hertogenbosch (mr. M.A.A. Dellaert, voorzitter, mr. J. Buhrs en mr. G.A.F.M. Wouters, leden, mr. E. de Dooij, griffier) d.d. 10 juni 2003.

Auteurs