Caribisch Juristenblad

Article

Verplichte mededingingsruimte bij uitgifte van overheidseigendom: het Didam-arrest en de Caribische landen van het Koninkrijk

Trefwoorden Didam-arrest, gelijkheidsbeginsel, privaatrechtelijk overheidshandelen, algemene beginselen van behoorlijk bestuur
Auteurs Prof. mr. S.E. Zijlstra en Dr. P.J. Huisman
DOI
Auteursinformatie

Prof. mr. S.E. Zijlstra
Prof. mr. S.E. Zijlstra is buitengewoon hoogleraar Bestuursrecht en Wetgevingsleer aan de University of Curaçao dr. Moises da Gosta Gomez en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. P.J. Huisman
Dr. P.J. Huisman is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  • Samenvatting

      In het Didam-arrest gaat het om een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij de gemeente Montferland een aan haar toebehorende onroerende zaak verkoopt. De onroerende zaak in kwestie is het perceel met daarop het oude gemeentehuis van Didam. Twee partijen wilden deze locatie bemachtigen voor de vestiging van een supermarkt. De rechtsvraag die in het arrest centraal staat is of er op de gemeente een verplichting rust om mededingingsruimte te bieden en zo ja, waarop deze rechtsnorm is gebaseerd. De Hoge Raad stelt vast dat in cassatie niet is bestreden dat er geen sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht of van een duidelijk grensoverschrijdend belang, waardoor het aanbestedingsrecht buiten beeld is.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.