13806424_covr
Rss

Recht der Werkelijkheid

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen

Lisa Ansems
Lisa Ansems is universitair docent bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden. Haar onderzoek, dat deel uitmaakt van het sectorplanthema Conflictoplossende Instituties, richt zich onder meer op ervaren procedurele rechtvaardigheid en daaraan gerelateerde concepten zoals vertrouwen en legitimiteit.
Artikel

Access_open Legal Mobilization in the Field of Asylum Law: a Revival of Political Opportunity Structures?

Trefwoorden Legal mobilization, Strategic litigation, Asylum law, NGOs, Political Opportunity Structures
Auteurs Kris van der Pas
SamenvattingAuteursinformatie

    Increasingly, we see collective actors in the field of asylum in Europe turn to litigation as the preferred strategy to attain their goals, which is a form of legal mobilization. Both at the national and European level, non-governmental organizations (NGO) are active in high-profile cases. These NGOs operate in a different national political and legal system, but do have similar European-level opportunities. Next to that, current literature suggests a possible relevance of organizational factors, such as resources, to explain the use of these legal mobilization strategies. By looking at NGOs with different levels of legal mobilization in two national contexts, a cross-case comparison is made in this article to explain what external and/or internal factors are relevant in making NGOs ‘turn to the courts’. This article draws on empirical data to establish what drives four NGOs from Italy and the Netherlands to mobilize the law. This data is compared to existing literature on legal mobilization to show a potential revival of a theory that has been left behind over the last years: research on Political Opportunity Structures. This strand of literature emphasizes the importance of possibilities, constraints and threats at the (national) political level that drives NGOs in their strategy choice.


Kris van der Pas
Kris van der Pas is promovenda aan de Radboud Universiteit, verbonden aan het Centrum voor Migratierecht, de sectie internationaal en Europees recht en het Institute for Management Research. Haar onderzoek gaat over strategisch procederen door ngo’s op het gebied van asielrecht in Europa.
Artikel

Integration Versus Intrusion: Dutch Efforts to Maintain Public Order When Providing Housing to Returning Ex-Offenders

Trefwoorden Reintegration, Ex-Offenders, Public Order, Housing, Cross-agency collaboration
Auteurs Stefan van Tongeren
SamenvattingAuteursinformatie

    After being released from prison, ex-offenders face many challenges they have to overcome to successfully reintegrate into society. Finding adequate housing remains a particularly important yet problematic aspect of this reintegration process. Whereas a stable living situation greatly reduces ex-offenders’ risk of reoffending, their return to the (local) community may have a significant impact on the peace and quiet in the neighbourhood, potentially resulting in social unrest and threatening the public order in the area. To study this phenomenon of social unrest and to research how local authorities in the Netherlands and their partner organisations work together to prevent or respond to such unrest, both quantitative and qualitative data was collected and analysed. It was found that the return of an ex-offender relatively seldom leads to immediate threats to the public order and that local authorities prefer more informal, less repressive measures to respond to such threats. Relying on cross-agency collaboration theory, this study also reviewed how partner organisations involved with ex-offenders’ social reintegration work together. Based on this analysis, it is recommended to (further) enhance their collaboration by investing more time and resources, improving information sharing and establishing a national network of Care and Safety Houses.


Stefan van Tongeren
Stefan van Tongeren is promotieonderzoeker aan de vakgroep Algemene Rechtswetenschap, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen. Mijn promotieonderzoek Ex-Offenders’ Search for Housing: Closed Doors and Windows of Opportunity tracht een evenwicht te vinden tussen enerzijds het recht op huisvesting van ex-gedetineerden en anderzijds het recht op een veilige leefomgeving en ongestoord woongenot van anderen.
Essay

Learning from control deficits in the childcare benefits scandal

A plea for multi-level analysis in law and policy research

Trefwoorden Digital welfare state, Law and Policy, Algorithmic Decision Making (ADM), Control of government, Social security
Auteurs Lucas Michael Haitsma en Maarten Bouwmeester
SamenvattingAuteursinformatie

    The Dutch childcare benefits scandal has attracted much attention from law and policy scholars in recent years. The scandal stands out not only because of its disastrous outcomes, but also because of a toxic combination of errors on multiple levels of government. In this essay, the authors make a plea for a reappraisal of multi-level analysis in law and policy research. The importance of such an approach is demonstrated through an examination of ‘control deficits’ in the childcare benefits scandal, with attention for the state, organizational and individual levels of government. This yields conclusions about control deficits in the digital welfare state, as well as a number of broader reflections on the value of multi-level analysis in the study and practice of government.


Lucas Michael Haitsma
Lucas Michael Haitsma werkt als promovendus bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Lucas doet empirisch-juridisch onderzoek naar hoe het recht op non-discriminatie een rol speelt bij het tegengaan van algoritmische discriminatie door toezicht- en handhavingsorganisaties. In deze context kijkt Lucas naar verschillende thema’s op het gebied van publiekrecht en bestuur, waaronder algoritmische besluitvorming en de operationalisatie van juridische en ethische principes.

Maarten Bouwmeester
Maarten Bouwmeester werkt als promovendus bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek gaat in op het fenomeen van ‘systeemfalen’ in de gedigitaliseerde handhaving van socialezekerheidsregelingen. Dit onderzoek focust op het (dis)functioneren van rechtsstatelijke controlemechanismen in de digitale verzorgingsstaat aan de hand van literatuuronderzoek en een empirisch-juridische analyse van het Nederlandse toeslagenschandaal en het Australische Robodebt-schandaal.
Forum

Waarom empirisch-juridisch onderzoek en interdisciplinariteit een prominentere plek verdienen in het rechtencurriculum

Trefwoorden onderwijs, empirisch-juridisch, didaktiek, ELS, methoden
Auteurs Gitta Veldt
Auteursinformatie

Gitta Veldt
Gitta Veldt is universitair docent bij de afdeling civiel recht van de Universiteit Leiden en portefeuillehouder onderwijs in het Empirical Legal Studies-team dat is aangesteld binnen deze faculteit uit de gelden van het Sectorplan Rechtsgeleerdheid.

    In answer to Gitta Veldt’s call to educate law students in social scientific methodologies, this essay makes the argument that we should in fact strengthen the knowledge of legal doctrinal methodology. Lawyers should be more aware of the value of their own scientific methodology, because that unique quality makes them interesting as researchers in collaborative interdisciplinary teams. They should also be aware though of the possibilities and limitations of their own methodologies as well as those of the empirical sciences. A thorough education in the philosophy of science should give lawyers the skills to decide whether the legal question can be answered using doctrinal methodology or whether an expert in one of the empirical sciences should be consulted.


Tobias Arnoldussen
Tobias Arnoldussen is universitair docent rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg, departement Public Law and Governance. Hij doceert er onder anderen Inleiding in de Rechtswetenschap. Zijn onderzoeksinteressen liggen op het snijvlak van rechtstheorie en rechtssociologie, met name op het gebied van het milieurecht.

Iris Sportel
Iris Sportel is universitair Docent Rechtssociologie bij Radboud Universiteit Nijmegen.
Recensies en signalementen

Recht op de gang van de rechtbank

Auteurs Leny de Groot-van Leeuwen
Auteursinformatie

Leny de Groot-van Leeuwen
Leny de Groot-van Leeuwen is emeritus-hoogleraar Rechtspleging Radboud Universiteit te Nijmegen. Leny doet onderzoek op het gebied van rechtspleging, juridische beroepen en de legitimiteit van de rechtspraak.
Werk in uitvoering

Getting the job done: A narrative approach in person-centered service provision for unemployed people in a vulnerable position.

Trefwoorden Unemployment, Multi-problem clients, Person-centredness, Narrative approach, Multi-sectoral collaboration
Auteurs Marilie Odding
SamenvattingAuteursinformatie

    In an increasingly complex public service system, service users’ experiences are often overlooked, resulting in a gap between administrative policies and citizens' needs. This research aims to bridge the gap through person-centred service provision by incorporating the narratives of citizens in vulnerable positions. The research comprises an exploratory phase featuring narrative interviews with participants receiving benefits while using multiple public services. Subsequently, the study plans to conduct two case studies observing local projects emphasising person-centred approaches. Preliminary findings from the interviews highlight the importance of resilience and specific skills to effectively navigate the system, which those with multi-problems often do not have. The participants' reliance on support persons underscores the vital role of external assistance in managing bureaucratic complexities. This research emphasises the value of narratives in improving person-centred services by incorporating them in reflexive regulatory arrangements, aiming to contribute to more effective and supportive public service systems for vulnerable citizens.


Marilie Odding
Marilie Odding is promovendus in de rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij richt zich op reflexief toezicht en persoonsgerichte dienstverlening voor mensen in kwetsbare posities.