StAB

Ruimtelijke ordening: ABRvS 9 juni 2004, nrs. 200303896/1, 20030387/1 en 200303898/1 Breda/bestemmingsplannen 'Om de Haenen', 'Nieuwe Dorpsrand en Waterakkers' en 'De Woonakker'/1

Trefwoorden De plannen maken de realisering van drie woonwijken van in totaal ongeveer 2000 woningen mogelijk. De plangebieden grenzen niet aan elkaar. Niettemin is in dit geval sprake van een aaneenge-
Auteurs Redactie

22690 Redactie

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.