09259643_omslag120px
Rss

Vennootschap & Onderneming

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2002
Artikel

Hardlopers zijn doodlopers: Wetsvoorstel 'maatschappelijk verantwoord ondernemen in het jaarverslag' (27 905)

Trefwoorden belanghebbende, vennootschap, stichting, sociaal economische raad, vereniging, informatieverstrekking, jaarrekening, voorstel van wet, aandeel, duurzaam ondernemen
Auteurs E.A. de Jong

E.A. de Jong
Artikel

Handelen onder de naam van een BV i.o. (of v.o.f.) en storting op aandelen bij oprichting

Trefwoorden bankrekening, rechtshandeling, aandeel, vennootschap, stortingsplicht, bankverklaring, ter beschikking stellen, storting, bank, belanghebbende
Auteurs M.R. Grablowitz

M.R. Grablowitz
Artikel

Veranderend toezicht; de stand van zaken

Trefwoorden toezicht, de nederlandsche bank n.v., minister van financiën, pensioen- en verzekeringskamer, financiële instantie, financieringsmaatschappij, financiële bijsluiter, raad van financiële toezichthouders, prudentieel toezichthouder, autoriteit financiële markt
Auteurs S.D. Kerkhof

S.D. Kerkhof
Artikel

Regime voor financieringsmaatschappijen verzwaard met overgewicht

Trefwoorden financieringsmaatschappij, de nederlandsche bank n.v., toezicht, vrijstellingsregeling, houder, vennootschap, bestuurder, ontheffing, kredietinstelling, bij uitgifte
Auteurs W.J. Horsten

W.J. Horsten
Artikel

Circulaire DNB met betrekking tot transparantie van kosten en nauwe banden beleggingsinstellingen

Trefwoorden beleggingsinstelling, circulaire, prospectus, de nederlandsche bank n.v., aanbeveling, beleidsregel, fiscale beleggingsinstelling, intrinsieke waarde, natuurlijk persoon, transparantie
Auteurs P. Klemann

P. Klemann
Artikel

To b.i. or not to b.i.; gelijke winstverdeling bij paraplufondsen

Trefwoorden paraplufonds, subfonds, ontheffing, beleggingsinstelling, vennootschapsbelasting, voorwaarde, aandeel, prioriteitsaandeel, beleggingsfonds, aandeelhouder
Auteurs G.C. van de Wetering

G.C. van de Wetering
Artikel

De EU Collateral Directive: Ontwerp EU-richtlijn betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten

Trefwoorden onderpand, financiëlezekerheidsovereenkomst, giraal leverbaar fonds, overeenkomst, uitwinning, zekerheidsnemer, ontheffing, vennootschap, zekerheidsrecht, beleggingsinstelling
Auteurs D.F. Lunsingh Scheurleer

D.F. Lunsingh Scheurleer