18796664_covr
Rss

Tijdschrift voor Constitutioneel Recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Tussen slagvaardigheid en controle

Over de rol van de Eerste Kamer in wetgeving toegepast ter bestrijding van het coronavirus

Trefwoorden Eerste Kamer, Coronavirus, Noodrecht, Pandemiewet, Parlementaire controle
Auteurs J.A. Boer
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage staat de rol van de Eerste Kamer in en bij coronawetgeving centraal, specifiek de rol in de voorgestelde Pandemiewet. De oppositie van de senaat heeft in een brief aan de minister van VWS kenbaar gemaakt dat ze een grotere invloed op de inhoud van noodmaatregelen wenst. Deze wens tracht de auteur, tegen de achtergrond van de verschillende modaliteiten van parlementaire controle in (nood)wetgeving die eerder is ingezet ter bestrijding van het coronavirus, in staatsrechtelijk opzicht te duiden. Vervolgens wordt een passender alternatief opgeworpen, mochten de senatoren bij hun standpunt blijven dat hun rol in het voorliggende voorstel te beperkt is.


J.A. Boer
Mr. J.A. (Julian) Boer is promovendus bij de Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van de Universiteit Utrecht
Artikel

De constitutionele status van geweten, ­godsdienst en gender

Reflecties op het begrip genderidentiteit vanuit het perspectief van de vrijheid van godsdienst

Trefwoorden (vrijheid van) godsdienst, geweten, gender(identiteit), gelijke behandeling, transgenderwet
Auteurs G. Leertouwer
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel vergelijkt de juridische status van genderidentiteit met het beroep op het geweten, aangezien het in beide gevallen gaat om subjectieve gronden. De vergelijking met de vrijheid van godsdienst laat zien dat de nodige haken en ogen zitten aan het recht op genderidentiteit. Het verbreden van het begrip geslacht naar genderidentiteit vraagt nadere doordenking.


G. Leertouwer
Dr. G. (Gijsbert) Leertouwer, LLM BA, is werkzaam bij de SGP-fractie in de Tweede Kamer op de gebieden onderwijs, constitutionele zaken en familierecht.
Bij de buren

De constitutionele verhoudingen in de Verenigde Staten onder druk

Een analyse naar aanleiding van historische rechtspraak van het Hooggerechtshof

Trefwoorden Roe v. Wade, recht op abortus, constitutionele verhoudingen, Hooggerechtshof, conservatieve rechtsvinding
Auteurs R. van der Hulle
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage bespreekt de gevolgen van de recente overruling van het grondrecht op abortus voor de constitutionele verhoudingen in de Verenigde Staten.


R. van der Hulle
Mr. dr. R. (Rob) van der Hulle is advocaat bij Allen & Overy LLP te Amsterdam en als research fellow verbonden aan het Onderzoekcentrum voor Staat en Recht van de Radboud Universiteit. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

H.G. Hoogers
Prof. mr. dr. H.G. Hoogers, Universitair hoofddocent bij de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen; (honorair) hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg; senior juridisch adviseur bij de ministeries van EZK en LNV.