Tvjr_2590-3500_2023_005_001_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Jeugdrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1-2, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Actualia

Jeugdhulp en jeugdbescherming

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Omgang en gezag

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Erkenning en adoptie

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Jeugdstrafrecht en penitentiair recht

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Jeugdige vreemdeling

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Procedurele aspecten

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

IPR

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Kind, school en werk

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Rechten van het kind

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Ontwikkeling van het kind

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Actualia

Diversen

Auteurs Mr. T. de Vette
Auteursinformatie

Mr. T. de Vette
Deze rubriek is samengesteld door mr. T. de Vette. De jurisprudentie is gepubliceerd tussen 27 oktober 2023 en 19 maart 2024.
Artikel

Access_open Een betere borging van de rechtsbescherming van kinderen en volwassenen: vergeet vooral het vrijwillig kader niet

Trefwoorden Rechtsbescherming, Vrijwillig kader, AVG, Veilig Thuis, Lokale teams
Auteurs Mr. E. Lam en Mr. L.A. Huitema
SamenvattingAuteursinformatie

    In het artikel wordt aandacht gevraagd voor een goede borging van rechtsbescherming in het vrijwillig kader. Hierbij wordt ingezoomd op zogenaamde AVG-rechten van betrokkenen die met Veilig Thuis of een lokaal team te maken hebben. Geconcludeerd wordt dat deze rechtsbescherming niet altijd duidelijk en eenduidig is. Meer uniformiteit en eenvoud in rechtsbescherming is nodig waarbij de positie van het kind een eerste aandachtspunt dient te zijn.


Mr. E. Lam
Mr. E. Lam (Esther) is werkzaam als jurist bij &jeugd. &jeugd richt zich op juridische ondersteuning van organisaties en (jeugd)professionals. Zij maakt deel uit van de redactie van dit tijdschrift.

Mr. L.A. Huitema
Mr. L.A. Huitema (Jolanda) is eveneens werkzaam als jurist bij & jeugd.
Artikel

Access_open ‘Het recht op een kind bestaat niet’

De rechten van het kind in het Nederlandse beleid ten aanzien van de internationale adoptie- en voortplantingsmarkt (Miek de Langen-lezing 2023)

Trefwoorden Kinderrechten, Interlandelijke adoptie, Donorconceptie, Internationaal draagmoederschap, Commercialisering
Auteurs Prof. mr. dr. B.C. van Beers
SamenvattingAuteursinformatie

    Gezinsvorming via de internationale adoptie- en voortplantingsmarkt brengt verschillende risico’s voor de bescherming van kinderrechten met zich. Door gebruik te maken van deze buitenlandse markten omzeilen Nederlandse wensouders regelgeving die er mede op is gericht om de rechten van het kind te beschermen. Met name de inbedding, identiteit en waardigheid van kinderen kunnen onder druk komen te staan in deze commerciële setting. De centrale vraag van deze beschouwing is of de rechten en waardigheid van kinderen in het Nederlandse beleid ten aanzien van de internationale adoptie- en voortplantingsmarkt wel voldoende worden beschermd. Is er sprake van voortschrijdend inzicht? Welke lessen kunnen worden geleerd van interlandelijke adoptie voor internationaal draagmoederschap en gebruik van buitenlandse ei- en zaadcellen?


Prof. mr. dr. B.C. van Beers
Prof. mr. dr. B.C. (Britta) van Beers is hoogleraar recht, ethiek en biotechnologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, faculteit Rechten, afdeling Rechtstheorie.
Artikel

‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd’

Trefwoorden Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid, Rechtsbescherming, Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming
Auteurs Mr. dr. J.H. de Graaf en Mr. E. Lam
SamenvattingAuteursinformatie

    In het artikel wordt ingezoomd op het op 31 januari 2024 gepubliceerde advies ‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd’ van de Commissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. In deze bijdrage worden de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen en de betekenis hiervan voor kinderen en ouders besproken en wordt een beschouwing op het advies gegeven.


Mr. dr. J.H. de Graaf
Mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf is directeur van het Centre for Children’s Rights Amsterdam, gastmedewerker bij de Universiteit Leiden. Zij maakt deel uit van de redactie van dit tijdschrift.

Mr. E. Lam
Mr. E. (Esther) Lam is werkzaam bij &jeugd. Bij &jeugd richt zich op juridische ondersteuning van organisaties en (jeugd)professionals. Zij maakt deel uit van de redactie van dit tijdschrift.
General Comment

Een kennismaking met General Comment No. 26

Een ambitieus vergezicht om kinderrechten centraal te stellen bij de aanpak van milieu- en klimaatcrises

Trefwoorden General Comment, Kinderrechten en klimaat, Recht op een schone leefomgeving, Intergenerationele klimaatrechtvaardigheid, Kinderrechten Impact Assessment
Auteurs Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage staat General Comment No. 26 over ‘children’s rights and the environment with a special focus on climate change’ centraal. Er wordt een overzicht gegeven van de inhoud van GC26. Er wordt ingegaan op relevante verdragsrechten, de invulling van de verantwoordelijkheden van overheden om klimaatrechten van kinderen te verwezenlijken, kinderen en hun toegang tot klimaatrechten en de betekenis van ‘intergenerational equity’.


Mr. dr. M.P. de Jong-de Kruijf
Mr. dr. M.P. (Maria) de Jong-de Kruijf is universitair docent Jeugdrecht aan de Universiteit Leiden, afdeling Jeugdrecht.