Tvo_2542-5315_2023_007_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Tijdschrift voor Ontslagrecht

Meer op het gebied van Arbeidsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Van de redactie

Artikel

Access_open Working 9 to 5? Over het vorderen van overuren, min-uren, inloguren, opstarturen en afsluituren

Trefwoorden Overuren, Opstarttijd, Min-uren, Klachtplicht, Teleperformance
Auteurs mr. Pascal Besselink
SamenvattingAuteursinformatie

    Wanneer is sprake van overuren, min-uren, opstarttijd, inlogtijd en uitwerktijd? Die vraag wordt in dit artikel beantwoord. Aan de hand van rechtspraak en wetgeving wordt stil gestaan bij deze verschillende begrippen. Vervolgens wordt ingegaan op de vraag wanneer de werknemer aanspraak kan maken op uitbetaling van overuren, opstarttijd, inlogtijd en uitwerktijd en wanneer min-uren mogen worden verrekend. De werkgever kan zich tegen vorderingen van werknemers verweren. Ook bij die formele en materiële verweren wordt in dit artikel stil gestaan. En ook hoe werkgevers mogelijke claims van werknemers kunnen voorkomen. De auteur geeft in dit artikel zowel adviezen aan werknemers en werkgevers en sluit af met een conclusie.


mr. Pascal Besselink
Pascal Besselink is advocaat bij DAS.
Artikel

De opdrachtnemer: over ‘vergeten’ bescherming en accentverschuivingen

Trefwoorden Opdrachtnemer, Zzp’er, Overeenkomst van opdracht, Opzegging, Bescherming
Auteurs mr. dr. Niels van der Neut
SamenvattingAuteursinformatie

    Sinds 1 juli 2015 wordt geen enkele opdrachtnemer meer beschermd door een preventieve beëindigingstoets. Recent hintte demissionair minister Van Gennip nog dat voor de keuze om alleen werknemers in dit kader te beschermen goede redenen bestaan. Die redenen blijken echter niet uit de wetsgeschiedenis. Is de wetgever destijds de BBA-opdrachtnemer simpelweg ‘vergeten’ en, zo ja, hoe problematisch is dat? En kan de metamorfose die het doel van het BBA heeft ondergaan, doorsijpelen naar de regeling inzake de opdracht (afdeling 7.7.1 BW)?


mr. dr. Niels van der Neut
Niels van der Neut is als universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.
Artikel

Arbeidsrechtelijke aspecten van participatieregelingen bij ontslag

Trefwoorden Vervalbeding, Good Leaver/Bad Leaver, Vergoeding, Bonus, Participatie
Auteurs mr. Youssef el Harchaoui en mr. Mathijs IJkhout
SamenvattingAuteursinformatie

    Naast het aanbieden van loon en reguliere emolumenten kan vanuit de werkgever de wens bestaan om het personeel en/of het management een extra ‘incentive’ te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door een werknemer te laten deelnemen in een (cash en/of equity) participatieregeling. Komt het dienstverband ten einde, dan betekent dat veelal ook dat de participatie afgewikkeld moet worden, waarbij vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen een ‘good’ leaver of ‘bad’ leaver vertrek. In dit artikel staan de auteurs stil bij de arbeidsrechtelijke aspecten die een rol kunnen spelen bij de (wijze van) afwikkeling van de participatieregeling in de context van ontslag, zoals het gesloten ontslag- en vergoedingenstelsel en het beginsel van goed werkgeverschap.


mr. Youssef el Harchaoui
Youssef el Harchaoui is advocaat bij Loyens & Loeff N.V.

mr. Mathijs IJkhout
Mathijs IJkhout is advocaat bij Loyens & Loeff N.V.