Menm_1387-6236_2023_026_002_totaal_original1024_1_large
Rss

Markt & Mededinging

Meer op het gebied van Europees recht en mededingingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 6, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Grote en kleine transformaties

Auteurs Jotte Mulder
Auteursinformatie

Jotte Mulder
Mr. dr. J. Mulder is advocaat bij Pels Rijcken en verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Artikel

Access_open De kunst van de onvoorspelbaarheid: hoe concentraties de speelbal van een politiek speelveld werden

Trefwoorden concentratiecontrole, concentraties, FDI, FSR, roll ups
Auteurs Felix Roscam Abbing
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt een overzicht gegeven van recente ontwikkelingen ten aanzien van concentraties. Er geldt binnen Europa (maar ook daarbuiten) momenteel een verscherpt toezicht op concentraties, zowel wat betreft inhoudelijke beoordeling als wat betreft detectie en onderzoek. Zo hebben de Commissie en lidstaten verschillende tools om niet meldingsplichtige concentraties alsnog te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn er ook steeds vaker verschillende FDI-meldingen nodig, en sinds kort ook FSR-meldingen bij de Commissie. Het eens ongenaakbare one-stop-shop-beginsel voor de beoordeling van concentraties lijkt inmiddels een ver verleden.


Felix Roscam Abbing
Mr. F.A. Roscam Abbing is werkzaam als advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.
Artikel

Privaatrechtelijke handhaving van de Digital Markets Act

Trefwoorden DMA, digitale markten, mededinging, online platforms, big tech
Auteurs Laurens de Korte en Lois Elshof
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel bespreekt de positie van private partijen in de procedures ter handhaving van de Digital Markets Act (DMA). Hiertoe worden de participatierechten van private partijen in publiekrechtelijke handhavingsprocedures kort besproken. De focus van dit artikel ligt echter op de privaatrechtelijke handhavingspraktijk onder de DMA en met name op de vraag of deze praktijk private partijen een doeltreffende bescherming van hun belangen biedt.


Laurens de Korte
Mr. L. de Korte is LL.M.-kandidaat aan Columbia Law School en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een LL.M. in European Union Law.

Lois Elshof
Mr.L. Elshof is stagiair bij de afdeling Europees Recht van de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met een LL.M. in European Union Law.
Artikel

De Europese Commissie heeft haar regels voor horizontale samenwerkings­overeenkomsten bijgewerkt: een materiële herziening die meer rechtszekerheid belooft of een routinematige facelift?

Trefwoorden kartelverbod, Europese Richtsnoeren inzake horizontale samenwerkingsovereenkomsten, Europese horizontale groepsvrijstellingsverordeningen inzake onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, Europese horizontale groepsvrijstellingsverordeningen inzake specialisatieovereenkomsten, duurzaamheidsovereenkomsten
Auteurs Helen Gornall, Shubhanyu Singh Aulja en Laura de Vries
SamenvattingAuteursinformatie

    De Europese Commissie heeft op 1 juni 2023 twee herziene horizontale groepsvrijstellingsverordeningen vastgesteld en herziene richtsnoeren over horizontale samenwerking gepubliceerd. Dit artikel geeft een overzicht van de verschillende vormen horizontale samenwerkingsovereenkomsten die onder de horizontale groepsvrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren vallen en belicht enkele van de belangrijkste wijzigingen in de regels. In het laatste onderdeel wordt ingegaan op de wijze waarop de Commissie omgaat met duurzaamheidsovereenkomsten en wordt die wijze ook vergeleken met de aanpak van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt besproken hoe de ACM haar positie wil laten rijmen met die van de Commissie.


Helen Gornall
H. Gornall is advocaat en partner bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

Shubhanyu Singh Aulja
S. Aulja is juridisch adviseur bij De Brauw Blackstone Westboek N.V.

Laura de Vries
Mr. L.E. de Vries is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Column

Concurrerende glazen bollen

Auteurs Winfred Knibbeler
Auteursinformatie

Winfred Knibbeler
Mr. W. Knibbeler is advocaat bij Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Annotatie

De Sumal-criteria toegepast bij bevoegdheidsvragen

Rb. Amsterdam 31 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3441 (Wolfson Capital Limited/Google Netherlands B.V. c.s.)

Auteurs Arnout Koeman en Reinier Lamberti
Auteursinformatie

Arnout Koeman
Mr. A.A. Koeman is advocaat bij Scott+Scott in Amsterdam.

Reinier Lamberti
Mr. R.J.G. Lamberti is advocaat bij Scott+Scott in Amsterdam.