15701247_covr
Rss

Onderneming en Financiering

Meer op het gebied van Ondernemingsrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Onoverdraagbaar is altijd onverpandbaar – over legisme en starre dogmatiek

Een kritische observatie van HR 1 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:984 (Rabobank/Ten Berge q.q.)

Auteurs M.H.E. Rongen
Auteursinformatie

M.H.E. Rongen
Mr. dr. M. (Martijn) H.E. Rongen is senior legal counsel bij Loyens & Loeff te Amsterdam.
Wetenschap

Investeringstoetsing door de Wet veiligheids­toets investeringen, fusies en overnames

Trefwoorden screening, vitale aanbieder, sensitieve technologie, nationale veiligheid, doelonderneming
Auteurs H. Koster
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel bespreekt de auteur de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo). Met deze wet beoogt de Nederlandse regering de bescherming van de nationale veiligheid beter te waarborgen ‘door een toets in te voeren op verwervingsactiviteiten die leiden tot wijzigingen in de zeggenschap over vitale aanbieders of tot wijzigingen in de zeggenschap over, of verkrijging dan wel vergroting van significante invloed op, ondernemingen die beschikken over sensitieve technologie’. Op een later tijdstip is aan het wetsvoorstel nog toegevoegd de beheerder van een bedrijfscampus.


H. Koster
Prof. mr. H. (Harold) Koster is als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht (afdeling Ondernemingsrecht) van de Universiteit Leiden.
Wetenschap

Op weg naar klimaatneutraliteit

Het Europese emissiehandelssysteem, het Europese carbon border adjustment mechanism en ‘Fit for 55’

Trefwoorden broeikasgassen, sociaal klimaatfonds, emissierechten, koolstoflekkage, Green Deal
Auteurs P. Kets en C. de Groot
SamenvattingAuteursinformatie

    In de Europese Green Deal uit 2019 formuleerde de Europese Commissie haar plannen om ‘de problemen in verband met klimaat en milieu op te lossen’. De Europese Commissie streeft er onder meer naar dat de netto-uitstoot van broeikasgassen vanaf 2050 nul is: de zogenoemde klimaatneutraliteit. De Europese Commissie geeft aan dat het tussentijdse streven (voor 2030) een vermindering is van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 50 procent en liefst 55 procent. In een vervolgdocument uit 2021, ‘Fit for 55’, formuleerde de Europese Commissie een aantal nieuwe initiatieven. De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement hebben in het vierde kwartaal van 2022 een politiek akkoord bereikt over deze plannen.


P. Kets
Mr. P. (Pien) Kets is werkzaam bij de afdeling Ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.

C. de Groot
Mr. C. (Cees) de Groot is werkzaam bij de afdeling Ondernemingsrecht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
Wetenschap en praktijk

Medezeggenschap: van ‘the beginning’ tot ‘the next level’

Trefwoorden medewerkersparticipatie, ondernemingsraad, arbeidsmarkt, besluitvorming, toekomstbestendig
Auteurs R.E.M. Vink-Dijkstra
SamenvattingAuteursinformatie

    De Wet op de ondernemingsraden (Wor) reguleert in Nederland de vormen van medezeggenschap binnen ondernemingen. De vraag rijst of de huidige wettelijke regeling nog voldoende aansluit op de besluitvorming binnen ondernemingen en de regulering van arbeid binnen diezelfde ondernemingen. Kunnen medewerkers voldoende invloed uitoefenen op de besluitvorming? De medezeggenschap moet meebewegen met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de juiste plaats krijgen binnen complexe ondernemingen. Biedt de Wor daarvoor voldoende ruimte, welke voorwaarden zouden daaraan kunnen worden gesteld, en welke aanbevelingen kunnen worden gegeven om medezeggenschap toekomstbestendig te maken? Dit is onderdeel van het onderzoek naar medezeggenschap ‘the next level’.


R.E.M. Vink-Dijkstra
Mr. R.E.M. (Renate) Vink-Dijkstra is partner bij De Clercq Advocaten Notariaat te Leiden.
Wetenschap en praktijk

Verduurzaming van vastgoedfinancieringen – op de groene weg

Trefwoorden environmental, social, governance, taxonomie, groene leningen
Auteurs M. Broere en M. Heddema
SamenvattingAuteursinformatie

    Europa moet klimaatneutraal zijn in 2050. De vastgoedsector is een belangrijke sector om dit doel te verwezenlijken. Financiers van deze sector hebben een belangrijke rol bij het stimuleren van het verduurzamen van vastgoedinvesteringen en daardoor bij het verwezenlijken van deze doelstelling. In dit artikel worden aanbevelingen gegeven over het stimuleren van verduurzamen van vastgoedfinancieringen. Daarnaast wordt in dit artikel het voor financiers van de Europese vastgoedsector relevante wettelijk kader ten aanzien van ESG uiteengezet. Ook wordt ingegaan op de richtlijnen van de Loan Market Association voor groene, sociale en duurzame vastgoedfinancieringen en de implementatie daarvan in leningsdocumentatie.


M. Broere
Mr. M. (Michelle) Broere is advocaat bij Loyens en Loeff te Amsterdam.

M. Heddema
Mr. M. (Mark) Heddema is advocaat bij Loyens en Loeff te Amsterdam.