Te_1874-1681_2023_024_003_covr
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Verhaal op het eigen vermogen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam na ontvangen uitkeringen

Trefwoorden verhaalsrecht, vereffening, bewind, afgescheiden vermogen, voorwaarde
Auteurs Mr. dr. R.E. Brinkman en Mr. J.M. Van Anken
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage behandelt artikel 4:184 lid 3 BW, dat gaat over het verhaal op een uitkering uit een nalatenschap, welke uitkering terechtkomt in het eigen vermogen van een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. Ingegaan wordt onder meer op de aanleiding, de noodzaak en de gevolgen van (de invoering van) die bepaling, alsmede op de vraag wat er eigenlijk met ‘uitkeringen’ wordt bedoeld en of de bepaling ook werkt gedurende een bewind of hangende een voorwaarde.


Mr. dr. R.E. Brinkman
Mr. dr. R.E. Brinkman is notaris bij Vechtstede Notarissen & Mediators te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Notarieel Instituut Groningen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Mr. J.M. Van Anken
Mr. J.M. van Anken is als promovendus en docent verbonden aan de vakgroep privaatrecht en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

De betalingsregeling van artikel 4:5 BW: een bruikbare reddingsboei?

Trefwoorden gewichtige redenen, redelijkheid en billijkheid, huwelijksvermogensrecht
Auteurs Mr. B.W.J. Theunissen
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage gaat over diverse aspecten van de erfrechtelijke betalingsregeling in artikel 4:5 BW. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van ‘gewichtige redenen’ voordat de rechter een verzoek om een betalingsregeling toewijst. Uit de schaarse jurisprudentie blijkt echter dat de rechter niet al te scheutig is met deze ‘reddingsboei’. De auteur maakt ook een kort uitstapje naar aanverwante bepalingen in onder andere het huwelijksvermogensrecht.


Mr. B.W.J. Theunissen
Mr. B.W.J. Theunissen is advocaat bij Hekkelman Advocaten te Nijmegen.
Artikel

De status van het niet-gepasseerde concepttestament

Trefwoorden vormvereiste, testament, Theo Niekus, belangenafweging, artikel 4:109 BW
Auteurs Mr. L.A.G.M. van der Geld
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage gaat de auteur in op de civielrechtelijke uitspraken over de status van het concepttestament dat niet vóór overlijden werd gepasseerd. Een van die zaken betreft de overleden straatfotograaf Theo Niekus. Naar aanleiding van een petitie van de Stichting Theo Niekus zijn er Kamervragen gesteld over uitzondering op de nietigheid van artikel 4:109 BW als er sprake is van een concepttestament. Ook stelt de auteur de rol van de notaris ter discussie: moet deze spreken of zwijgen over het concepttestament van erflater?


Mr. L.A.G.M. van der Geld
Mw. mr. L.A.G.M. van der Geld is directeur van Netwerk Notarissen, docent bij het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en raadsheer-plaatsvervanger bij het Hof Den Haag.
Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

Auteurs Mr. N.M. de Roder en Mr. E.K.A. Zandijk
Auteursinformatie

Mr. N.M. de Roder
Mr. N.M. de Roder is notarieel en fiscaal jurist bij Netwerk Notarissen.

Mr. E.K.A. Zandijk
Mw. mr. E.K.A. Zandijk is coördinator notarieel kennisdomein bij Netwerk Notarissen.