Te_1874-1681_2023_024_003_covr
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 2, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Column

Iets over het gebruik van de term ‘wettelijk erfgenaam’ en de term ‘impliciete onterving’

Trefwoorden Wettelijk erfdeel, Uiterste wilsbeschikking, Impliciete onterving, Stilzwijgende onterving, Middellijke onterving
Auteurs Prof. mr. W. Breemhaar
SamenvattingAuteursinformatie

    In de column wordt het minder juiste gebruik van de termen ‘wettelijke erfdeel’ en ‘impliciete onterving’ besproken.


Prof. mr. W. Breemhaar
Prof. mr. W. Breemhaar is emeritus bijzonder hoogleraar Bijzondere onderwerpen Notarieel recht en oud-senior raadsheer in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Artikel

Access_open Wie is het? Over erfrechtelijk procederen in hoedanigheid en de kracht van de verklaring van erfrecht

Trefwoorden deformalisering, bewijskracht, erfprocesrecht, vertegenwoordiging, procespartij
Auteurs Mr. drs. R. van Dijken
SamenvattingAuteursinformatie

    In erfrechtelijke procedures staat soms ter discussie of de juiste partij in de juiste hoedanigheid procedeert. Deze bijdrage onderzoekt hoe rechters daarmee omgaan en de rol daarbij van de verklaring van erfrecht. De auteur meent dat bij een modern erfrecht een modern (erf)procesrecht hoort, waarin het ontbreken van een aanduiding van hoedanigheid of vermelding van een onjuiste aanduiding op zichzelf niet meteen fatale gevolgen zou moeten hebben en de rechter bij onduidelijkheid een bevel kan geven een verklaring van erfrecht in het geding te brengen, waarop hij in principe kan afgaan.


Mr. drs. R. van Dijken
Mr. drs. R. van Dijken is advocaat bij Houthoff in Amsterdam en verbonden aan het CNR aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Artikel

Bonuskleinkinderen: enkele civiele en successierechtelijke aspecten

Trefwoorden Successiewet, bloedverwantschap, aanverwantschap, stiefkleinkind, stiefgrootouder
Auteurs Mr. dr. R.E. Brinkman
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel onderzoekt de auteur in welke civiel- en fiscaalrechtelijke relatie een zogenaamd ‘bonuskleinkind’ staat tot zijn ‘bonusgrootouders’. Aan de hand van een tekening wordt duidelijk gemaakt wat onder een bonuskleinkind moet worden verstaan.


Mr. dr. R.E. Brinkman
Mr. dr. R.E. Brinkman is notaris bij Vechtstede Notarissen & Mediators te Hardenberg, docent aan de Rijksuniversiteit Groningen en verbonden aan het Notarieel Instituut Groningen, en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.
Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

Auteurs Mr. N.M. de Roder en Mr. E.K.A. Zandijk
Auteursinformatie

Mr. N.M. de Roder
Mr. N.M. de Roder is notarieel en fiscaal jurist bij Netwerk Notarissen.

Mr. E.K.A. Zandijk
Mw. mr. E.K.A. Zandijk is coördinator notarieel kennisdomein bij Netwerk Notarissen.