Te_1874-1681_2023_024_003_covr
Rss

Tijdschrift Erfrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2024 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Uitlegging en aanvulling van uiterste wilsbeschikkingen

Trefwoorden uitleg, artikel 4:46 BW, aanvullen, artikel 4:47 BW, uiterste wilsbeschikking
Auteurs Mr. C.J.L. Boissevain
SamenvattingAuteursinformatie

    Recent bevestigde de Hoge Raad dat erfstellingen zo kunnen worden uitgelegd dat deze erfstellingen niet meer ‘gelden’ op grond van gewijzigde omstandigheden. Het gevolg van het niet meer ‘gelden’ van een erfstelling is dat wordt teruggevallen op het versterferfrecht. Het terugvallen op het versterferfrecht levert echter niet altijd het (ogenschijnlijk) gewenste resultaat op. Kunnen uiterste wilsbeschikkingen naast niet geldend worden verklaard, echter ook worden ‘aangevuld’? In het kader van deze vraag wordt in deze bijdrage stilgestaan bij de artikelen 4:47 en 4:46 BW, waarna de vraag of uiterste wilsbeschikkingen ‘aanvullend’ kunnen worden uitgelegd centraal staat.


Mr. C.J.L. Boissevain
Mw. mr. C.J.L. Boissevain is docent en promovenda bij de afdeling Notarieel recht aan de Universiteit Leiden.
Artikel

Vernietigbaarheid van een uiterste wilsbeschikking op grond van dwaling

Trefwoorden dwalingsregeling, vernietiging, beweegreden, artikel 4:43 lid 2 BW, aanduiding
Auteurs Mr. dr. M.R. Beuker
SamenvattingAuteursinformatie

    De auteur gaat in op de dwalingsregeling van artikel 4:43 lid 2 BW. Een uiterste wilsbeschikking kan vernietigd worden als deze is gemaakt onder invloed van een onjuiste beweegreden die is aangeduid in de uiterste wil en in causaal verband staat tot het maken van de uiterste wilsbeschikking. Geconcludeerd wordt dat een beroep op dwaling vaker kans heeft dan wellicht lijkt op grond van de letterlijke wettekst. Het verdient aanbeveling goed met een testateur te bespreken wat de gevolgen zijn van het formuleren of juist het weglaten van beweegredenen.


Mr. dr. M.R. Beuker
Mr. dr. M.R. Beuker is universitair docent Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Dissertatie ‘Onwaardigheid’: enkele belangrijke bevindingen voor de erfrechtpraktijk

Trefwoorden veroordeling, proefschrift, artikel 4:3 BW, open norm, vergeving
Auteurs Mr. dr. M. de Vries
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze bijdrage bespreekt de auteur enkele belangrijke bevindingen uit haar proefschrift ‘Onwaardigheid’. De casus van Yvon K is in het proefschrift niet besproken, omdat de civiele rechter daarover (nog) niet heeft geoordeeld. Aan de hand van de bevindingen uit haar dissertatie gaat zij in dit artikel op deze zaak in. Verder besteedt zij aandacht aan het voorstel om artikel 4:3 BW te wijzigen in een gedeeltelijk open norm. Tevens gaat zij in op de (on)mogelijkheden als het gaat om het intrekken van de vergeving en gedeeltelijke vergeving.


Mr. dr. M. de Vries
Mw. mr. dr. M. de Vries is bestuurssecretaris bij Stichting Quadraten en jurist erfrecht.
Jurisprudentie

Jurisprudentieoverzicht

Auteurs Mr. N.M. de Roder en Mr. E.K.A. Zandijk
Auteursinformatie

Mr. N.M. de Roder
Mr. N.M. de Roder is notarieel en fiscaal jurist bij Netwerk Notarissen.

Mr. E.K.A. Zandijk
Mw. mr. E.K.A. Zandijk is coördinator notarieel kennisdomein bij Netwerk Notarissen.