Boom Strafblad

Article

Psychiatrische aspecten van complotdenken

De casus Bodegraven als voorbeeld

Trefwoorden Psychische kwetsbaarheden, Psychische stoornissen, Complotdenkers, Waan, Toerekening
Auteurs prof. dr. R.J. (Robbert-Jan) Verkes
DOI
Auteursinformatie

prof. dr. R.J. (Robbert-Jan) Verkes
Robbert-Jan Verkes is bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie aan de Radboud Universiteit.
  • Samenvatting

      In dit artikel worden psychische kwetsbaarheden en stoornissen besproken die een rol kunnen spelen bij delinquente complotdenkers. Daarbij wordt ingegaan op psychologische motieven die er kunnen zijn om zo’n complottheorie aan te hangen, om vervolgens te komen tot een forensisch psychiatrisch relevante indeling van enkele typen complotdenkers. ‘Gewoon’ complotdenken is niet altijd eenvoudig te onderscheiden van complotdenken in het kader van een psychotische stoornis, maar dit onderscheid is wel zeer relevant, omdat met name de doorwerking van een waan zou kunnen leiden tot het niet toerekenen van het tenlastegelegde. Ten slotte zal worden ingaan op enkele recente strafrechtelijke uitspraken ten aanzien van complotdenkers waarin wordt nagegaan of de indeling in die typen kan worden herkend. Er zal worden stilgestaan bij mogelijke rechtsongelijkheid bij het al dan niet toerekenen.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.