Nederlands tijdschrift voor Europees recht

Article

Het recht op gelijke behandeling, ook voor derdelanders?

Trefwoorden socialezekerheid, integratie, discriminatie, Langdurig ingezetenen(richtlijn), GVVA-houders/richtlijn
Auteurs Prof. dr. mr. P.E. Minderhoud en dr. mr. H. Oosterom-Staples
DOI
Auteursinformatie

Prof. dr. mr. P.E. Minderhoud
Prof. dr. mr. P.E. (Paul) Minderhoud is verbonden aan het Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit en hoogleraar Regulier migratierecht bij het departement Rechtsgeleerdheid van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

dr. mr. H. Oosterom-Staples
Dr. mr. H. (Helen) Oosterom-Staples is verbonden aan Tilburg University en vaste medewerker van NtEr.
  • Samenvatting

      In een periode van één jaar heeft het Hof van Justitie vijf uitspraken gedaan over het recht op gelijke behandeling dat is opgenomen in verschillende richtlijnen die het verblijf van derdelanders in een lidstaat regelen. Met deze uitspraken draagt het Hof van Justitie bij aan de versterking van de gelijke behandeling van rechtmatig in de Europese Unie verblijvende derdelanders op het terrein van de sociale zekerheid en daarmee hun integratie in de lidstaat waar zij rechtmatig verblijf genieten.
      HvJ 25 november 2020, C-302/19, ECLI:EU:C:2020:957 (INPS/WS); HvJ 25 november 2020, C-303/19 ECLI:EU:C:2020:958 (INPS/VR); HvJ 10 juni 2021, C-94/20, ECLI:EU:C:2021:477 (Land Oberöstereich/KV); HvJ 2 september 2021, C-350/20 ECLI:EU:C:2021:659 (O.D. e.a./INPS); HvJ 28 oktober 2021, C-462/20, ECLI:EU:C:2021:894 (ASGI e.a./Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 17,50 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.