Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Artikel

Access_open De normatieve grondslagen van de ontoerekenbaarheid

Trefwoorden artikel 39 Sr, begrip van de wederrechtelijkheid, morele ongeoorloofdheid, Thijs H., ontoerekenbaarheid
Auteurs mr. dr. N. (Klaas) Rozemond
SamenvattingAuteursinformatie

    In de zaak van Thijs H. die onder invloed van een psychose drie mensen vermoordde heeft de Hoge Raad criteria geformuleerd voor ontoerekenbaarheid in de zin van artikel 39 Sr. De essentie daarvan is dat het feit niet aan de dader kan worden toegerekend wanneer de dader door de psychose niet kon begrijpen dat zijn gedraging wederrechtelijkheid was of niet naar dat begrip kon handelen. In dit artikel wordt betoogd dat dat criterium te beperkt is. Het zou niet alleen moeten gaan om juridische wederrechtelijkheid, maar ook om morele ongeoorloofdheid: kon de dader niet begrijpen dat hij in strijd handelde met de normatieve grondslagen van het strafrecht of kon hij niet naar dat begrip handelen?


mr. dr. N. (Klaas) Rozemond
Mr. dr. N. (Klaas) Rozemond is Universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Amsterdam.
Artikel

Het vaststellen van het daderschap van de rechtspersoon in de strafrechtpraktijk

Trefwoorden Drijfmestarrest, Zijpe-arrest, aansprakelijkheid, rechtspersoon, Rechtspraakanalyse
Auteurs mr. dr. A.L.M. (Anne-Jetske) Schaap
SamenvattingAuteursinformatie

    In 2003 heeft de Hoge Raad met het Drijfmestarrest een richtinggevend, maar tegelijkertijd open kader ontwikkeld voor het daderschap van de rechtspersoon: het Drijfmestkader. Het kader fungeert inmiddels al twintig jaar als het toetsingskader om de feiten te beoordelen en uiteindelijk tot een oordeel te komen over het daderschap van de rechtspersoon. Toch bestaan er nog diverse vragen en onduidelijkheden over de rol en de inhoudelijke betekenis van de onderdelen van het kader, waaronder de Drijfmestomstandigheden. Aan de hand van een gestructureerde en gedetailleerde analyse van driehonderd uitspraken van rechtbanken en gerechtshoven met de rechtspersoon als verdachte is het mogelijk om onduidelijkheden over de omstandigheden op te helderen en om concrete handreikingen te geven voor de rechtspraktijk. Zo biedt de feitenrechtspraak aanknopingspunten die de inhoudelijke betekenis van de omstandigheden verduidelijken en behulpzaam kunnen zijn in toekomstige zaken. De analyse brengt ook foutieve en risicovolle toepassingen van de omstandigheden aan het licht. Op deze toepassingswijzen kan de verdediging alert zijn. Tot slot maakt de analyse inzichtelijk welke vragen over de omstandigheden nog openstaan.


mr. dr. A.L.M. (Anne-Jetske) Schaap
Mr. dr. A.L.M. Schaap is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Ucall) van de Universiteit Utrecht.
Artikel

Een verkenning van het bestanddeel ‘de wil ontbreekt’ uit de Wet seksuele misdrijven

Trefwoorden Wet seksuele misdrijven, verkrachting, aanranding, herziening zedenwetgeving
Auteurs mr. N. (Noud) Lentjes
SamenvattingAuteursinformatie

    De op 7 juli 2023 door de Tweede Kamer aangenomen Wet seksuele misdrijven bevat onder andere een herziening van de delicten aanranding en verkrachting. Onderdeel van deze herziening is de introductie van het bestanddeel ‘de wil ontbreekt’ in de voorgestelde artikelen 240 tot en met 243 van het Wetboek van Strafrecht. Tot nog toe is in de literatuur weinig aandacht uitgegaan naar dit bestanddeel, terwijl het een centraal en uniek bestanddeel betreft. In deze bijdrage wordt nagegaan wat uit de wetsgeschiedenis kan worden afgeleid over dit bestanddeel. Daarbij wordt stilgestaan bij de toelichting op gevallen van seksuele misleiding en een seksueel contact binnen functionele afhankelijkheidsrelaties.


mr. N. (Noud) Lentjes
Mr. N. (Noud) Lentjes is promovendus en docent Straf(proces)recht aan de Radboud Universiteit.
Artikel

Het specialiteitsbeginsel in het overleveringsrecht

Enkele beschouwingen naar aanleiding van HR 12 juli 2022, ECLI:NL:HR:2022:982

Trefwoorden specialiteitsbeginsel, Europees arrestatiebevel, EAB
Auteurs A.J. (Bram) Horenblas en mr. T.M.D. (Tamara) Buruma
SamenvattingAuteursinformatie

    In zijn arrest van 12 juli 2022 gaat de Hoge Raad (onder meer) in op de vraag welk rechtsgevolg moet volgen als een overgeleverd persoon wordt vervolgd, berecht of anderszins van zijn vrijheid wordt beroofd voor een ander feit dan het feit (c.q. de feiten) waarop het Europees Arrestatiebevel (EAB) zag (c.q. zagen) én als de uitvoerende lidstaat daar (nog) geen toestemming voor heeft gegeven. In deze bijdrage wordt die uitspraak samengevat en van commentaar voorzien.


A.J. (Bram) Horenblas
Mr. A.J. (Bram) Horenblas is strafrechtadvocaat bij Van Meekren Advocatuur

mr. T.M.D. (Tamara) Buruma
Mr. T.M.D. (Tamara) Buruma is strafrechtadvocaat bij Prakken d’Oliveira Human Rights Lawyers
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/57

HR 17 oktober 2023, 22/00998, ECLI:NL:HR:2023:1295

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/58

HR 17 oktober 2023, 21/05232, ECLI:NL:HR:2023:1461

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/59

HR 17 oktober 2023, 22/02657, ECLI:NL:HR:2023:1465

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/60

HR 17 oktober 2023, 21/03956, ECLI:NL:HR:2023:1463

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/61

HR 17 oktober 2023, 22/02968, ECLI:NL:HR:2023:1361

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/62

HR 17 oktober 2023, 22/01444, ECLI:NL:HR:2023:1418

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/63

HR 17 oktober 2023, 21/05229, ECLI:NL:HR:2023:1307

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/64

HR 17 oktober 2023, 22/02880, ECLI:NL:HR:2023:1441

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/65

HR 10 oktober 2023, 22/02557, ECLI:NL:HR:2023:1420

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/66

HR 3 oktober 2023, 21/04289, ECLI:NL:HR:2023:1353

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/67

HR 3 oktober 2023, 21/02897, ECLI:NL:HR:2023:1349