Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

Voorwoord

Artikel

Access_open De strafrechtelijke grenzen van het demonstratierecht

Trefwoorden demonstratierecht, wegblokkade, opruiing, geweldpleging, lokaalvredebreuk
Auteurs mr. dr. N. (Klaas) Rozemond
SamenvattingAuteursinformatie

    Het demonstratierecht is een fundamenteel recht dat wordt beschermd door de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er zijn strafrechtelijke grenzen aan de uitoefening van dit recht in de Wet openbare manifestaties en in het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel worden deze grenzen besproken aan de hand van recente strafzaken, zoals de zaken tegen de Blokkeerfriezen, Willem Engel van Viruswaarheid, klimaatklevers en klimaatactivisten. De strekking van het artikel is dat strafrechters in bepaalde gevallen de grenzen te ruim trekken en een te zware strafrechtelijke aansprakelijk aannemen voor mensen die hun demonstratierecht uitoefenen. Dat neemt niet weg dat die aansprakelijkheid vaak wel bestaat, maar dan in lichtere vormen dan het OM en de strafrechter veronderstellen.


mr. dr. N. (Klaas) Rozemond
Mr. dr. N. (Klaas) Rozemond is universitair hoofddocent strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam.
Artikel

De aanpak van conversiehandelingen: meerwaarde van een aparte strafbaarstelling?

Trefwoorden conversietherapie, conversiehandelingen, homogenezingstherapie, genderidentiteit, LHBTI+
Auteurs mr. dr. L. (Liselotte) Postma
SamenvattingAuteursinformatie

    Deze bijdrage vormt een verkenning van de meerwaarde van (aparte) strafbaarstelling van conversietherapie. Achtereenvolgens komen de ontwikkelingen die hebben geleid tot het indienen van het recente initiatiefwetsvoorstel tot strafbaarstelling van conversietherapie, de kernpunten van het wetsvoorstel, het verbod op conversietherapie in verhouding tot grondrechten en enkele delicten die wellicht reeds mogelijkheden bieden om conversietherapie te vervolgen, aan bod. Voorts volgt een verkenning van argumenten voor- en tegen aparte strafbaarstelling van conversietherapie. De conclusie luidt dat de wens om conversiehandelingen strafbaar te stellen sympathiek en logisch is, maar dat aparte strafbaarstelling van conversiehandelingen niet de meest aangewezen route lijkt.


mr. dr. L. (Liselotte) Postma
Mr. dr. L. (Liselotte) Postma is universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Artikel

Niet omdat het moet, maar omdat het kan:

Hoe verder met telehoren in het Nederlandse strafproces?

Trefwoorden telehoren/videorechtspraak, procedurele rechtvaardigheid, communicatie, participatie, technologie
Auteurs mr. dr. D.L.F. (Dorris) de Vocht
SamenvattingAuteursinformatie

    Gedurende de coronapandemie kwam het gebruik van telehoren in strafzaken in een stroomversnelling. Nu deelname op afstand geen moeten meer is, is het tijd voor de fundamentele vraag: willen we het? In deze bijdrage wordt geïnventariseerd in hoeverre communicatie via een scherm daadwerkelijk anders is dan in elkaars fysieke aanwezigheid en hoe belangrijk die eventuele verschillen kunnen zijn in de context van een strafzitting. Aan de hand van een aantal deelaspecten – cognitieve belasting, volledigheid van communicatie, de invloed van beeld en geluid en connectiviteit – wordt geïllustreerd hoe complex het vraagstuk van telehoren is en de noodzaak van interdisciplinair onderzoek bepleit.


mr. dr. D.L.F. (Dorris) de Vocht
Mr. dr. D.L.F. (Dorris) de Vocht is universitair hoofddocent straf(proces)recht aan Tilburg University en rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Limburg.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/40

HR 11 juli 2023, 22/01915, ECLI:NL:HR:2023:1015

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/41

HR 11 juli 2023, 22/01633, ECLI:NL:HR:2023:1032

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/42

HR 11 juli 2023, 22/00082, ECLI:NL:HR:2023:1043

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/43

HR 4 juli 2023, 21/04183, ECLI:NL:HR:2023:1021

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/44

HR 4 juli 2023, 21/05347, ECLI:NL:HR:2023:1012

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/45

HR 27 juni 2023, 22/00080, ECLI:NL:HR:2023:979

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/46

HR 27 juni 2023, 21/03301, ECLI:NL:HR:2023:946

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/47

HR 27 juni 2023, 21/03255, ECLI:NL:HR:2023:975

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/48

HR 30 mei 2023, 21/03430, ECLI:NL:HR:2023:763

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/49

HR 30 mei 2023, 21/04147, ECLI:NL:HR:2023:813

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2023/50

HR 16 mei 2023, 21/03786, ECLI:NL:HR:2023:720