Nts_2666-6553_2020_035_001
Rss

Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht

Meer op het gebied van Strafrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 4, 2022 Alle samenvattingen uitklappen
Voorwoord

NTS 2022/51

Artikel

Access_open Het verzwaarde Italiaanse detentieregime als voorbeeld voor de Nederlandse maffiabestrijding

Trefwoorden artikel 41-bis O.P., detentie, EVRM, rechtsvergelijking, Italië
Auteurs mr. dr. L.J.J. (Laura) Peters en Mr. S. (Sofia) Vanzan
SamenvattingAuteursinformatie

    In de politiek klinkt momenteel de roep om invoering van een strikt detentieregime voor gevaarlijke zware criminelen, naar het voorbeeld van het Italiaanse artikel 41-bis O.P. In de media doen nu verschillende stellingnames de ronde, waaronder de opvatting dat dit regime in strijd is met het EVRM en (mede daardoor) niet binnen de Nederlandse strafrechtelijke context past. Dat is zonder nadere nuance niet juist. Dit artikel beoogt door een uitvoerige uiteenzetting van de Italiaanse ‘carcere duro’ op basis van een bestudering van de directe, relevante Italiaanse rechtsbronnen een bijdrage te leveren aan een (beter) geïnformeerde discussie over dit controversiële onderwerp.


mr. dr. L.J.J. (Laura) Peters
Mr. dr. L.J.J. (Laura) Peters is universitair docent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Mr. S. (Sofia) Vanzan
Mr. S. (Sofia) Vanzan is onderzoeksassistent bij de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel

Het horen van getuigen à charge na Keskin: een overzicht

Trefwoorden Keskin, ondervragingsrecht, getuige à charge, belastende getuige
Auteurs D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc en R.L.M. (Roos) Klomberg LLM
SamenvattingAuteursinformatie

    Het arrest Keskin/Nederland krijgt (nog steeds) veel aandacht van Nederlandse strafrechtsjuristen en leidt tot reuring in de strafrechtspraktijk. Het is in ieder geval zonneklaar dat de Nederlandse strafrechtspleging moet reageren op Keskin en de Hoge Raad heeft dat inmiddels in tientallen arresten gedaan. In deze bijdrage worden die arresten besproken, waardoor een antwoord kan worden geformuleerd op de vraag op welke wijze het Keskin-arrest door de Hoge Raad is geïnterpreteerd. Daarbij worden twee lijnen besproken die uit de post-Keskin-jurisprudentie van de Hoge Raad te distilleren zijn. De eerste lijn is dat de Hoge Raad inmiddels streng toeziet op de motivering van de afwijzing van het verzoek tot het horen van getuigen à charge. Die motivering moet namelijk in het teken van de Al-Khawaya & Tahery-criteria worden gezet, waarmee vervolgens kan worden beoordeeld of het proces in zijn geheel eerlijk is verlopen. De tweede lijn is dat het begrip belastende getuige nader wordt gepreciseerd. Niet alle getuigen die een voor de verdachte gunstige verklaring kunnen afleggen, vallen volgens de Hoge Raad onder de Keskin-jurisprudentie.


D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc
D.A.G. (Dave) van Toor PhD LLM BSc is als universitair docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht.

R.L.M. (Roos) Klomberg LLM
R.L.M. (Roos) Klomberg LLM is als junior docent verbonden aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.
Artikel

Het recht betreffende de (proces)stukken. Modernisering strafvordering biedt geen bevredigende oplossing voor lang bestaande knelpunten

Trefwoorden modernisering strafvordering, recht op kennisneming van processtukken, knelpunten en oplossingen, beoordelingskaders, EHRM-recht
Auteurs Mr. C.P.J. (Chris) Scheele
SamenvattingAuteursinformatie

    Het recht aangaande de kennisneming van processtukken werkt problematiserend en levert belangrijke praktische en juridische knelpunten op die door de aankomende regeling Modernisering Wetboek van Strafvordering niet worden opgelost. De auteur bespreekt in deze bijdrage de aanloop naar de huidige wettelijke regeling, de huidige wettelijke regeling en de wettelijke regeling in het nieuwe wetboek. Ook komen aan bod de beoordelingskaders die door het EHRM over toegang tot de stukken worden aangelegd. Aan het slot komt de auteur tot het benoemen van een aantal knelpunten die hernieuwde aandacht zouden moeten krijgen voordat tot een nieuwe regeling in het wetboek wordt over gegaan.


Mr. C.P.J. (Chris) Scheele
Mr. C.P.J. (Chris) Scheele is raadsheer in het team strafrecht van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch.
Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/56

HR 12 juli 2022, 20/04054, ECLI:NL:HR:2022:1009

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/58

HR 12 juli 2022, 20/03774, ECLI:NL:HR:2022:997

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/57

HR 12 juli 2022, 20/04007, ECLI:NL:HR:2022:1023

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/59

HR 12 juli 2022, 20/04008, ECLI:NL:HR:2022:1024

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/60

HR 12 juli 2022, 22/00411, ECLI:NL:HR:2022:983

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/61

HR 12 juli 2022, 20/04400, ECLI:NL:HR:2022:982

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/62

HR 12 juli 2022, 21/01328, ECLI:NL:HR:2022:1000

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/63

HR 12 juli 2022, 20/04134, ECLI:NL:HR:2022:1028

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/64

HR 12 juli 2022, 21/02348, ECLI:NL:HR:2022:1073

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/65

HR 5 juli 2022, 21/01272, ECLI:NL:HR:2022:969

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/66

HR 5 juli 2022, 19/01394, ECLI:NL:HR:2022:975

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/67

HR 5 juli 2022, 21/02526, ECLI:NL:HR:2022:1012

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/68

HR 5 juli 2022, 20/01996, ECLI:NL:HR:2022:1005

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/69

HR 28 juni 2022, 21/00112, ECLI:NL:HR:2022:958

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/71

HR 14 juni 2022, 21/01891, ECLI:NL:HR:2022:865

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/70

HR 21 juni 2022, 21/00850, ECLI:NL:HR:2022:844

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/72

HR 7 juni 2022, 21/01415, ECLI:NL:HR:2022:825

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/73

HR 7 juni 2022, 20/02382, ECLI:NL:HR:2022:695

Actualiteiten rechtspraak

NTS 2022/74

HR 31 mei 2022, 21/00122, ECLI:NL:HR:2022:799