RegelMaat

Article

Je doel niet voorbijschieten

Lessen van Europeesrechtelijke jurisprudentie over evenredigheidstoetsen in het gegevensbeschermingsrecht voor de wetgevingspraktijk (uitspraken Digi, Norra Stockholm Bygg en SS SIA)

Trefwoorden privacy, gegevensbescherming, gegevensuitwisseling, doelbinding, evenredigheid
Auteurs W.W.P. Damen en R.O. Prins
DOI
Auteursinformatie

W.W.P. Damen
W.W.P. (Wes) Damen LLM MA is promovendus sociaal recht en staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en (externe) functionaris gegevensbescherming.

R.O. Prins
R.O. (Richard) Prins LLM MSc is wetgevingsjurist bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
  • Samenvatting

      Het vinden van de juiste balans tussen het door wetgeving mogelijk maken van gegevensuitwisselingen en het waarborgen van de grondrechten op privacy en op gegevensbescherming is een hele uitdaging. Dit artikel zoomt in op een regel die een belangrijke rol speelt in die spanning, het beginsel van doelbinding en de uitzonderingen hierop van artikel 6, vierde lid, AVG. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft verschillende uitspraken gedaan over dit juridisch kader, waarbij het specifiek aandacht heeft besteed aan de proportionaliteitstoets waar nationale regels aan moeten voldoen. Dit artikel analyseert deze uitspraken en contrasteert ze met eerdere uitspraken in het gegevensbeschermingsrecht.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 19,75 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 19,75 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.