Handicap & Recht

Article

Sociale zekerheid als belemmering voor volwaardige deelname aan de maatschappij?

Een verkenning van de filosofie achter de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving

Trefwoorden Sociale Zekerheid, Sociaal Contract, Maakbare Mens, VN Verdrag Handicap, Gehandicaptendiscriminatie
Auteurs Mr. dr. E. Dijkstra
DOI
Auteursinformatie

Mr. dr. E. Dijkstra
Mr. dr. E. (Erwin) Dijkstra is een voormalig docent-onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Zijn proefschrift, Discrimination and the Foundation of Justice: Hate Speech, Affirmative Action, Institutional Opinions, is te verkrijgen bij Eleven International Publishing.
  • Samenvatting

      Veel mensen met een functiebeperking kunnen nog steeds niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. Dit komt mede door de inrichting van de sociale zekerheidswetgeving. Deze regelingen zijn vaak gepreoccupeerd met de weg (terug) naar de reguliere arbeidsmarkt en bieden zelden passende modi voor de mensen met een functiebeperking die niet (meer) op deze wijze mee kunnen doen. Als we deze situatie willen remediëren is het nuttig om de filosofie achter de sociale zekerheid onder de loep te nemen. Met het VN-verdrag Handicap in de hand, kan men bijvoorbeeld kritiek hebben op de relevante ideeën omtrent het sociaal contract dat ten grondslag ligt aan onze maatschappij en het daarbij behorende beeld van de maakbare mens. Deze exercitie biedt ook zicht op mogelijke alternatieve filosofieën voor sociale zekerheidswetgeving die mensen met een functiebeperking assisteert in plaats van belemmert.

Om de rest van dit artikel te lezen moet u inloggenHeeft u een registratiecode ontvangen maar nog geen toegang? Activeer dan hier uw code.

Weet u uw wachtwoord niet meer? Nieuw wachtwoord aanvragen.

Toegang tot dit losse artikel kopen

Voor een vast bedrag van € 19,75 (excl. btw) koopt u 24 uur online toegang tot dit artikel. Met deze 24 uur toegang kunt u een artikel online raadplegen en in PDF downloaden en printen.
Per mail ontvangt u een activatiecode waarmee u 24 uur toegang tot het artikel kunt activeren.

24 uur toegang € 19,75 (excl. btw)

Uw aankoop activeren

Heeft u een activatiecode, dan kun u uw product hier activeren.