01650874_covr
Rss

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

Meer op het gebied van Algemeen

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 1, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Afscheid van Johan Legemaate na twintig jaar TvGR

Auteurs Prof. mr. M.C. Ploem
Auteursinformatie

Prof. mr. M.C. Ploem
Corrette Ploem is universitair hoofddocent gezondheidsrecht Amsterdam UMC, bijzonder hoogleraar Recht, zorgtechnologie en geneeskunde, Universiteit van Amsterdam en hoofdredacteur van dit tijdschrift.

Prof. mr. J. Legemaate
Johan Legemaate is hoogleraar gezondheidsrecht bij de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC.
Artikel

Access_open Het e-consult als middel tegen het (dreigende) huisartsentekort

Is een heroverweging van het online voorschrijfverbod noodzakelijk?

Trefwoorden artikel 67 Gnw, eHealth, onlineconsult
Auteurs Mr. dr. I. Bakx
SamenvattingAuteursinformatie

    Op grond van artikel 67 Geneesmiddelenwet mag een arts geen geneesmiddelen voorschrijven via het internet als hij een patiënt niet kent en diens medicatiegeschiedenis niet heeft. Tijdens de coronacrisis is het online voorschrijven van medicatie in deze situatie tijdelijk door de IGJ gedoogd. Het is de vraag of in de toekomst soepeler omgegaan moet worden met online voorschrijven, omdat e-consulten een middel tegen het huisartsentekort kunnen zijn.


Mr. dr. I. Bakx
Iris Bakx is jurist. Ten tijde van het schrijven van dit artikel was zij werkzaam als universitair docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht.
Artikel

De zzp’er in de zorg en de solistisch werkende zorgverlener: twee kanten van dezelfde medaille?

Trefwoorden ondernemer, zorgaanbieder, kwaliteit, Wkkgz, Belastingdienst
Auteurs Mr. J.M. de Vries
SamenvattingAuteursinformatie

    In dit artikel wordt onderzocht hoe het begrip ‘solistisch werkende zorgverlener’ en het fiscale begrip ‘ondernemer’ (of: ‘zzp’er’) zich tot elkaar verhouden. Dit, omdat daarover, mede gezien de inhoud van de door de Belastingdienst beschikbaar gestelde modelovereenkomsten, onduidelijkheid kan bestaan. In de praktijk bestaat hierdoor soms een misverstand over welke partij ‘zorgaanbieder’ is en dientengevolge bijbehorende (wettelijke) verantwoordelijkheden heeft.


Mr. J.M. de Vries
Jacqueline de Vries is werkzaam als advocaat bij Stichting VvAA Rechtsbijstand.
Kroniek rechtspraak

Kroniek rechtspraak strafrecht 2022

Trefwoorden euthanasie, fraude, Wfz, Wet BIG, coronamaatregelen
Auteurs Prof. mr. P.A.M. Mevis en Mr. dr. L. Postma
SamenvattingAuteursinformatie

    In deze kroniek staan de ontwikkelingen van november 2019 tot begin oktober 2022 centraal. Ten eerste wordt aandacht besteed aan euthanasie en hulp bij zelfdoding. Vervolgens worden zaken besproken die betrekking hebben op fraude in de zorg, art. 2:3 Wfz, coronamaatregelen en art. 96 Wet BIG. Voorts komen onder meer zedendelicten, computervredebreuk en het medisch beroepsgeheim aan bod.


Prof. mr. P.A.M. Mevis
Paul Mevis is hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mr. dr. L. Postma
Liselotte Postma is universitair docent strafrecht en strafprocesrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.