DOI: 10.5553/SJB/056266842023060001030

Surinaams JuristenbladAccess_open

Literatuur

Afstudeerscripties faculteit der juridische wetenschappen

DOI
Toon PDF Toon volledige grootte
Statistiek Citeerwijze
Dit artikel is keer geraadpleegd.
Dit artikel is 0 keer gedownload.
Aanbevolen citeerwijze bij dit artikel
, 'Afstudeerscripties faculteit der juridische wetenschappen', Surinaams Juristenblad Aflevering 1 2023, DOI: 10.5553/SJB/056266842023060001030

Dit artikel wordt geciteerd in

  • Master afgestudeerden

   Rathipal, Ashwien, 22 November 2022
   Voorwaardelijke invrijheidstelling in kortgeding

   Esseboom, Jennifer, 29 November 2022
   Strafrecht de strafrechtelijke vaststelling van daderschap en deelneming bij cybercriminaliteit

   Kanapé, Andrico, 2 December 2022
   De gevolgen van weigering van betaling van de schadevergoeding bij ontbinding van de overeenkomst

   Sewbalak, Angeli Reenu Anuska, 6 december 2022
   De gevolgen van tuchtmaatregelen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling

   Rattan, Renusha Roshnie, 8 December 2022
   Disproportioneel geweld gebruik door de ambtenaar van politie

   Terlaan, Ferrik Iwan, 12 December 2022
   De gevolgen van vexatoir beslag voor de beslagene

   Kalloe, Arsene Astrid, 13 December 2022
   De aard en strekking van artikel 152 van het Wetboek van Strafrecht

   Bommel, Vanessa Marjorie Corthessa, 13 December 2022
   De anti-corruptiewet van Suriname; een analyse van de anticorruptiewet in het licht van artikel 54e wetboek van strafrecht

   Morman, Cherlemain Marilva, 16 December 2022
   Discriminatie van zwangere vrouwen op de Surinaamse arbeidsmarkt in de particuliere sector

   Raghoenandan, Viresh, 31 Januari 2023
   Vruchtgebruik of het recht van gebruik en bewoning?

   Abas, Natalia Suheila, 31 Januari 2023
   De rechtsbescherming van jeugdigen die zich schuldig maken aan jeugdcriminaliteit in Suriname

  • Bachelor afgestudeerden

   Tjon-Pian-Gi, Karen, 3 November 2022
   The interpretation of the charter of the united nations a legal philosophical approach

   Silos, Jamilie Kathleen Diane, 14 November 2022
   Wet uitzonderingstoestand Covid-19 en het recht van de verdachte op redelijke termijn ex artikel 14 BUPO verdrag

   Emanuel, Saskia Pricella, 15 November 2022
   Veiligheid en beveiliging burgerluchtvaart met de nadruk op terrorisme

   Van Ommeren, Marllon Steveny Rosita, 15 november 2022
   De mogelijke invoering van corona vaccinatie paspoorten in Suriname

   Nasrullah, Mardjina Mehjebeen, 18 November 2022
   Strafvordering in zaken betreffende minderjarigen ter terechtzitting

   Debi-Tewari, Sandhia Rashnidevi, 24 November 2022
   Relativering van het onderscheid tussen rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden: Een onderzoek naar de wijze waarop noodweer en noodweerexces in de Surinaamse rechtspraktijk worden toegepast

   Bajnat, Radjni Ashna, 24 November 2022
   Kort geding in relatie tot de executie van het strafvonnis

   Soemosentono, Chai-Ann Ashley Jade, 1 December 2022
   De strijdigheid van artikel van artikel 80 BW met het gelijkheidsbeginsel en het recht op family life

   Abdoelrahman, Faraischa Faranaz, 2 December 2022
   Seniore burgers en mensenrechten nader belicht: De impact van de ratificatie van het Inter-Amerikaans Verdrag voor de bescherming van mensenrechten van ouderen

   Asente, Letitia Isetta Brenda, 6 December 2022
   De strafrechtelijke aanpak van geweldscriminaliteit in Suriname

   Hopkinson, Jennifer Jacintha, 16 December 2022
   Zwanger, en hij ontkent: “De wet verplicht hem niet”

   Pansa, Chermain Maigain, 2 Februari 2023
   Een toetsing van de milieu raamwet aan de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling

   Blankendal, Minerva Hylhana, 7 Februari 2023
   Seksuele intimidatie op de werkvloer in relatie tot de wet geweld en seksuele intimidatie arbeid

   Bhagwandien, Manisha Rohini, 16 Februari 2023
   Weigeren van vaccinatie een reden voor ontslag wegens dringende reden


Print dit artikel