0920055x_covr
Rss

RegelMaat

Meer op het gebied van Bestuursrecht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 3, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Redactioneel

Access_open Komkommertijd of innovatiebroedseizoen?

Auteurs A.C.M. Meuwese
Auteursinformatie

A.C.M. Meuwese
Prof. dr. A.C.M. (Anne) Meuwese is hoogleraar Public Law and Governance of Artificial Intelligence aan de Universiteit Leiden, projectleider van het vanuit PDI-SSH gefinancierde WetSuite-project en redacteur van RegelMaat.
Artikel

Access_open Lagere regels onder parlementaire controle

Een andere kijk op het primaat van de wetgever

Trefwoorden Aanwijzingen voor de regelgeving, voorhangprocedures, gedelegeerde regelgeving, parlementaire betrokkenheid
Auteurs L.C. Groen en S.A.J. Munneke
SamenvattingAuteursinformatie

  In de Aanwijzingen voor de regelgeving staat dat met parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde wetgeving terughoudendheid moet worden betracht. De praktijk geeft daarvan echter niet steeds blijk, zo volgt (ook) uit een beknopt onderzoek naar in 2018, 2019 en 2022 gepubliceerde wetgeving. De auteurs bepleiten het ‘primaat van de wetgever’ een andere invulling te geven. Parlementaire betrokkenheid bij de totstandkoming van belangrijke normen is daarbij leidend. Aanwijzingen 2.35, 2.37 en 2.40 kunnen vervallen.


L.C. Groen
Mr. dr. L.C. (Lisanne) Groen is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en redacteur van RegelMaat.

S.A.J. Munneke
Prof. mr. S.A.J. (Solke) Munneke is hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en redacteur van RegelMaat.
Artikel

Wendbaar wetgeven revisited: de rol van de medewetgever als ­systeembeheerder

Trefwoorden wetgeving, wetgevingsproces, digitalisering, ICT, parlement
Auteurs M.H.A.F. Lokin
SamenvattingAuteursinformatie

  In de bijdrage wordt ingegaan op het belang van expliciete en gerichte aandacht voor ICT- en digitaliseringsaspecten van wetgeving in het parlementaire wetgevingsproces. Aan de hand van de (herziene) reglementen van orde wordt geschetst welke mogelijkheden en bevoegdheden de Tweede en Eerste Kamer ten dienste staan om de ICT-component van wetsvoorstellen te beoordelen en daarover het goede gesprek te voeren bij de schriftelijke voorbereiding en mondelinge behandeling. Voor die beoordeling is een concrete vragenlijst uitgewerkt. In de slotbeschouwing wordt ingegaan op de haalbaarheid van de geschetste mogelijkheden.


M.H.A.F. Lokin
Mr. dr. M.H.A.F. (Mariette) Lokin is juridisch adviseur bij Hooghiemstra & Partners en als onderzoeker verbonden aan de sectie Staats- en Bestuursrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Artikel

Ex-durante-evaluatie van wetgeving en beleid

Nieuw normaal in turbulente tijden

Trefwoorden leren, verbeteren, complexiteit
Auteurs M.A. de Bree, M. Dees en M.W. Scheltema
SamenvattingAuteursinformatie

  Het proces dat de overheid hanteert om wetgeving en beleid te maken verdraagt zich slecht met de complexer wordende samenleving en leidt tot ongewenste effecten en problemen. In dit artikel gaan de auteurs in op een mogelijkheid om dit te verbeteren, namelijk de vraag hoe het lerend vermogen van de wetgevende en beleid makende overheid kan worden vergroot door middel van ex-durante-evaluatie van wetgeving en beleid. Hiertoe staan zij stil bij wat leren inhoudt en hoe ex-durante-evaluatie hieraan kan bijdragen. Ten slotte verkennen ze de condities voor en vormen van ex-durante-evaluatie.


M.A. de Bree
Dr. ing. M.A. (Martin) de Bree MBA is werkzaam bij Rotterdam School of Management Erasmus University en is directeur/eigenaar van Next Step Management.

M. Dees
Dr. M. (Martin) Dees RA is voormalig hoogleraar public auditing & accounting en nu werkzaam bij de Algemene Rekenkamer als strategisch adviseur public auditing & accounting.

M.W. Scheltema
Prof. mr. M.W. (Martijn) Scheltema is hoogleraar privaatrecht aan de Erasmus School of Law en advocaat en partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.
Objets trouvés

De rolinvulling van overheidsjuristen

Bespreking van het proefschrift van Wubbo Wierenga

Trefwoorden beroepsopvatting, wetgevingsjuristen, beroepsethiek, onderzoek, professioneel
Auteurs P.J.P.M. van Lochem
SamenvattingAuteursinformatie

  Wierenga’s proefschrift gaat over de wijze waarop overheidsjuristen hun rol invullen en de verklaring daarvan. Zijn promotieonderzoek bestond uit een drietal empirische deelonderzoeken, gericht op alle overheidsjuristen. Zijn onderzoek heeft geleid tot drie kernbegrippen van de rolinvulling (professioneel handelen, zelf gedefinieerde werksituatie en gekozen beroepsopvatting) en vier ideaaltypische rolinvullingen (maximeren van de juridische kwaliteit, bijdragen aan een bredere opgave, beïnvloeden van beleids- en besluitvorming en laveren tussen rechter en bestuur), waarvan de keuze wordt beïnvloed door omgevingsfactoren zoals de organisatiegrootte en persoonlijke kenmerken zoals het aantal dienstjaren. Zo blijkt dat onervarenheid (weinig dienstjaren, lage schaal) samenhangt met de rolinvulling ‘maximeren van de juridische kwaliteit’.


P.J.P.M. van Lochem
Mr. dr. P.J.P.M. (Peter) van Lochem is Fellow van het Meijers Instituut (Universiteit Leiden).
Legisprudentie

Internetconsultatie

Trefwoorden Raad van State, wetgevingsadvisering, voorbereidingsprocedure, participatie, Beleidskompas
Auteurs M. Nap
SamenvattingAuteursinformatie

  De Afdeling advisering van de Raad van State is de laatste en wellicht de hoogste, maar zeker niet de enige adviseur van de wetgever. In haar legisprudentie neemt de Afdeling haar coadviseurs in bescherming, bijvoorbeeld door erop aan te dringen dat ingebrachte kritiek van een reactie wordt voorzien. Na een wat aarzelend begin heeft de Afdeling ook de internetconsultatie omarmd. Deze aflevering van ‘Legisprudentie’ laat zien hoe internetconsultatie volgens de Raad van State een plek behoort te krijgen in het wetgevingsproces.


M. Nap
M. (Mentko) Nap is coördinerend juridisch beleidsmedewerker bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Datagedreven wetgeven

Decision mining als bijdrage aan kwaliteit van uitvoering

Trefwoorden digitalisering, artificiële intelligentie, uitvoeringsorganisaties, regelbeheer
Auteurs S. Leewis en A.C.M. Meuwese
SamenvattingAuteursinformatie

  Deze rubriekbijdrage introduceert ‘decision mining’ bij de RegelMaat-lezer. Decision mining is een techniek die vanuit concrete beslisdata de regels die daaraan ten grondslag hebben gelegen reconstrueert. Het promotieonderzoek van Sam Leewis ontwikkelt deze techniek verder in de context van de uitvoering van wetgeving. Uiteindelijk heeft decision mining de potentie om te helpen controleren of de regels die gebruikt worden in digitale beslissystemen van uitvoeringsorganisaties wel in lijn zijn met de daaraan ten grondslag liggende wetgeving.


S. Leewis
S. (Sam) Leewis MSc. is werkzaam als docent-onderzoeker binnen het lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren van de Hogeschool Utrecht en als promovendus verbonden aan de Open Universiteit.

A.C.M. Meuwese
Prof. dr. A.C.M. (Anne) Meuwese is hoogleraar Public Law and Governance of Artificial Intelligence aan de Universiteit Leiden, projectleider van het vanuit PDI-SSH gefinancierde WetSuite-project en redacteur van RegelMaat.