Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 12, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open Immateriële schadevergoeding in collectieve actie

Trefwoorden WAMCA, persoonsaantasting op andere wijze, EBI-arrest, bundelbaarheid, summierlijk ondeugdelijk
Auteurs Mr. D.J. Beenders en Mr. J.A.M. Gijsbers
SamenvattingAuteursinformatie

    Auteurs hebben onderzoek gedaan naar de behandeling van vorderingen tot immateriële schadevergoeding in collectieve actie. De conclusie luidt dat afwikkeling van immateriële schadevorderingen niet altijd mogelijk is in een WAMCA-procedure en dat de WAMCA handvatten biedt om de geschiktheid van dit soort vorderingen vroegtijdig te beoordelen.


Mr. D.J. Beenders
Mr. D.J. Beenders is advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.

Mr. J.A.M. Gijsbers
Mr. J.A.M. Gijsbers is advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.
Artikel

De verzameling van klantgegevens binnen franchiseformules vanuit vermogensrechtelijk perspectief

Trefwoorden data, franchise, bescherming zwakkere partij, commercieel contract
Auteurs Mr. F.S.M. Ruitinga
SamenvattingAuteursinformatie

    Consumentendata die worden gegenereerd door franchisevestigingen zullen meestal automatisch worden doorgesluisd naar de franchisegever, die zich de gegevens in de regel de facto toe-eigent. Aangezien de gegevens waardevol zijn en in de relatie tussen franchisegever en -nemer een machtsonevenwicht kan bestaan, is het de vraag of de franchisenemer in dit kader voldoende bescherming toekomt.


Mr. F.S.M. Ruitinga
Mr. F.S.M. Ruitinga is als promovenda verbonden aan Erasmus School of Law.
Artikel

Between a rock and a hard place?

Opzegging van kredietovereenkomsten door banken in het kader van ESG-doelstellingen

Trefwoorden UNGP, MNE Guidelines, toezichthouders, due diligence, belangenafweging
Auteurs Mr. F. Lambert
SamenvattingAuteursinformatie

    Dit artikel bevat een verkenning naar de mogelijkheid van banken om kredietovereenkomsten rechtsgeldig op te zeggen in het kader van ESG-doelstellingen. Alhoewel de druk op banken daartoe lijkt toe te nemen, zal het voor banken lang niet in alle gevallen mogelijk blijken rechtsgeldig kredietovereenkomsten op te zeggen.


Mr. F. Lambert
Mr. F. Lambert is advocaat bij Linklaters te Amsterdam.
Artikel

Faire compensatie bij onteigening SNS Reaal?

Trefwoorden mensenrechten, algemeen belang, bankentoezicht, herstel en afwikkeling, resolutie
Auteurs Mr. dr. R.J. Theissen
SamenvattingAuteursinformatie

    Bij onteigening in het algemeen belang van wankelende banken (en verzekeraars) blijkt de verplichte waardevergoeding precair. Omdat banken al falen bij een potentieel kapitaaltekort is er vaak nog waarde. Dan worden ook kapitaalverschaffers beschermd onder het principe ‘no creditor worse off’. Via de SNS Reaal-casus bespreekt dit artikel het snijvlak tussen het recht van eigendom en de regels rond herstel en afwikkeling.


Mr. dr. R.J. Theissen
Mr. dr. R.J. Theissen is advocaat bij NautaDutilh en senior fellow bij het International Center for Financial law & Governance (ICFG) van de Erasmus School of Law.