Mvv_1574-5767_2023_033_005_totaal_original1024_1_large
Rss

Maandblad voor Vermogensrecht

Meer op het gebied van Burgerlijk (proces)recht

Over dit tijdschrift  

Meld u zich hier aan voor de attendering op dit tijdschrift zodat u direct een mail ontvangt als er een nieuw digitaal nummer is verschenen en u de artikelen online kunt lezen.

Aflevering 11, 2023 Alle samenvattingen uitklappen
Artikel

Access_open De invloed van beschuldigingen op het subjectieve kennisvereiste bij verjaring

Trefwoorden art. 3:310 BW, voldoende mate van zekerheid, aansprakelijke persoon, onderzoeksplicht, Obliegenheit
Auteurs Mr. M.G. Bredenoord-Spoek en Mr. drs. D.J. van Hoogstraten
SamenvattingAuteursinformatie

    De Hoge Raad wees op 21 april 2023 een arrest waarin voor de aanvang van de subjectieve verjaringstermijn doorslaggevende betekenis werd toegekend aan een beschuldiging. De uitspraak staat haaks op de jurisprudentielijn omtrent verjaring en heeft mogelijk onwenselijke gevolgen voor de praktijk. Wij stellen een (versterkte) onderzoeksplicht als alternatief voor.


Mr. M.G. Bredenoord-Spoek
Mr. M.G. Bredenoord-Spoek is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.

Mr. drs. D.J. van Hoogstraten
Mr. drs. D.J. van Hoogstraten is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam.
Artikel

Oneigenlijke toepassing van het recht van vruchtgebruik

Moet het debat niet gaan over art. 23 en 35 lid 2 Fw?

Trefwoorden huurvorderingen, faillissementsbestendig, overdraagbaarheid, toekomstige vorderingen, lease
Auteurs Mr. J.L. Snijders en Mr. Y.C. Tonino
SamenvattingAuteursinformatie

    Het artikel bespreekt de beperkingen van het bij voorbaat overdragen en verpanden van toekomstige (huur)vorderingen. Auteurs bekritiseren de toepassing van het recht van vruchtgebruik om deze beperkingen te omzeilen en pleiten voor een hernieuwde discussie over aanpassing van de Faillissementswet om overdracht en verpanding bij voorbaat van toekomstige (huur)vorderingen toch mogelijk te maken. De financieringspraktijk zou dit toejuichen.


Mr. J.L. Snijders
Mr. J.L. Snijders is werkzaam als advocaat bij FIZ advocaten te Rotterdam.

Mr. Y.C. Tonino
Mr. Y.C. Tonino is werkzaam als advocaat bij FIZ advocaten te Rotterdam.
Artikel

Collectieve schadevergoedingsacties onder de AVG

Geen actie zonder opdracht

Trefwoorden privacyrecht, WAMCA, massaschadeclaims, schadevergoeding, AVG-schendingen
Auteurs Mr. D. Knibbeler, Mr. S. Been en Mr. A.J. Haasjes
SamenvattingAuteursinformatie

    Uit de totstandkomingsgeschiedenis van art. 80 AVG volgt dat het niet wenselijk werd geacht dat een belangenorganisatie via een opt-outsysteem schadevergoeding kan vorderen. Dit geeft een sterk argument voor de conclusie dat een collectieve schadevergoedingsvordering niet op de AVG kan worden gebaseerd zonder opdracht van de betrokkenen.


Mr. D. Knibbeler
Mr. D. Knibbeler is advocaat bij NautaDutilh te Amsterdam.

Mr. S. Been
S. Been was bij het schrijven van dit artikel werkstudent bij NautaDutilh te Amsterdam.

Mr. A.J. Haasjes
Mr. A.J. Haasjes is advocaat en partner bij NautaDutilh te Amsterdam.
Artikel

Bridging the past and the future: the ECtHR application of the prohibition of discrimination to distant private legal relationships

Dimici v. Turkey, ECLI:CE:ECHR:2022:­0705JUD007013316

Trefwoorden horizontale werking van verdragsrechten, verbintenissen, eigendom, stichting, fundamentele rechten
Auteurs Dr. E. Santamaria Echeverría en J. Rijkaart van Cappellen
SamenvattingAuteursinformatie

    This commentary discusses the judgment of the European Court of Human Rights on the case Dimici v. Turkey from the perspective of the indirect horizontal effect in private legal relationships of the prohibition of discrimination ex Article 14 of the European Convention of Human Rights.


Dr. E. Santamaria Echeverría
Dr. E. Santamaria Echeverría is Postdoctoral Researcher Law & Markets Department, Erasmus School of Law (ESL) Erasmus University Rotterdam.

J. Rijkaart van Cappellen
J. Rijkaart van Cappellen is Student Master International and European Union Law (ESL) and Master Recht en Technologie (ESL) Erasmus University Rotterdam.